Beleid inzake acceptabel gebruik van Workplace


Welkom bij Workplace from Meta.
We wijzen je erop dat dit een andere service is dan de Facebook-versie voor consumenten en is bestemd voor gebruik door organisaties. Dit houdt in dat als je onze service gebruikt op het werk of op een apparaat of een account dat aan jou is verstrekt door je werkgever of een andere organisatie (je 'Organisatie'), deze Organisatie waarschijnlijk eigen beleid heeft ten aanzien van je gebruik van Workplace en je gebruik van de service moet voldoen aan dat beleid. Neem contact op met je Organisatie als je vragen hebt over dit beleid. Raadpleeg voor informatie over de privacypraktijken van Workplace het privacybeleid van Workplace. Toegang tot de Workplace-API's wordt geregeld door de Platformvoorwaarden van Workplace.

Workplace op verantwoordelijke wijze gebruiken
In aanvulling op het beleid van je Organisatie, hebben we tevens de volgende regels opgesteld om het verantwoordelijke gebruik van onze services te verzekeren.
Bij het gebruik van Workplace is het volgende niet toegestaan:
  • verbergen van je identiteit, je uitgeven voor iemand anders of je verband met een persoon of entiteit onjuist voorstellen;
  • uitvoeren van enige activiteit waarbij kinderen worden uitgebuit, gekwetst of kunnen worden gekwetst;
  • inhoud maken of weergeven die illegaal, discriminerend, schadelijk, frauduleus, misleidend of lasterlijk is of die geweld, wetsovertreding, zelfverminking, eetstoornissen of drugsmisbruik bevordert of stimuleert;
  • wetgeving overtreden of inbreuk maken op de rechten van Meta of van een derde partij;
  • belemmeren van de normale werking van Workplace of het gebruik van Workplace door een ander;
  • toegang verschaffen tot Workplace of gerelateerde inhoud of informatie via middelen die niet zijn toegestaan door Meta (waaronder door middel van scraping of crawling), omzeilen van toegangscontroles of anderszins trachten onbevoegde toegang te krijgen tot Workplace of gerelateerde systemen, wachtwoorden of accounts;
  • toegangstokens van beheerders delen met of vergelijkbare appmachtigingen verstrekken aan derde partijen die niet nadrukkelijk zijn goedgekeurd door Meta. Wanneer je dergelijke beheerderstoegangsrechten verstrekt, ofwel via een token of door appmachtigingen, aan een goedgekeurde derde partij, kun je deze partij uitsluitend toegang geven tot je gegevens of inhoud voor het doel dat is goedgekeurd door Meta en dat consistent is met je eigen instructies. We behouden ons het recht voor om toegang van dergelijke derde partijen op elk gewenst moment te beperken (bijvoorbeeld door het opnieuw instellen van de toegangstoken of het verwijderen van de appmachtigingen) als wij denken dat deze toegang is of zal worden misbruikt;
  • uploaden van virussen, malware of andere kwaadaardige code of uitvoeren van handelingen die Workplace of gerelateerde systemen kunnen beschadigen, uitschakelen, overbelasten of belemmeren (zoals een DoS-aanval (Denial of Service) of verstoring van de paginaweergave of andere functies van Workplace).
We wijzen je er tevens op dat Workplace niet is gericht op kinderen jonger dan 13, dus als je jonger dan 13 bent, heb je geen toestemming om toegang te krijgen tot de service of deze te gebruiken.

Onze verantwoordelijkheden en jouw feedback
Meta kan automatische technologieën inzetten voor het opsporen van kinderporno, ander illegaal of kwetsend materiaal of elk materiaal waarvan we redelijkerwijs van mening zijn dat dit schade kan toebrengen aan Workplace, gebruikers of derde partijen.
We kunnen (maar zijn niet verplicht) je gegevens of inhoud (te) verwijderen of de toegang daartoe beperken (te) als we van mening zijn dat deze gegevens of inhoud dit Beleid inzake acceptabel gebruik, de Workplace-overeenkomst voor klanten van je Organisatie of toepasselijke wet- of regelgeving schendt. Meta geeft jou of je Organisatie een redelijke kennisgeving van dergelijke acties, tenzij dit bij wet is verboden.
We ontvangen graag feedback over Workplace, maar wijzen je erop dat we je opmerkingen of suggesties kunnen gebruiken zonder verplichting jegens of compensatie voor jou.

Laatst bijgewerkt: 10 januari 2022