Beleid inzake acceptabel gebruik van Workplace


Houd er rekening mee dat Workplace een andere dienst is dan het Facebook-product van Meta, en dat Workplace uitsluitend is bedoeld voor gebruik door organisaties. Dit houdt in dat als je Workplace gebruikt op een apparaat of een account dat aan jou is verstrekt door je werkgever of een andere organisatie (je 'Organisatie'), deze Organisatie waarschijnlijk eigen beleid heeft ten aanzien van je gebruik van Workplace. Je gebruik van Workplace moet voldoen aan het beleid zoals vermeld in dit Beleid inzake acceptabel gebruik van Workplace (dit 'Beleid inzake acceptabel gebruik') en het eigen beleid van je Organisatie. Neem contact op met je Organisatie als je vragen hebt over dit beleid. Raadpleeg voor informatie over de privacypraktijken van Workplace het privacybeleid van Workplace. Op de toegang tot, en het gebruik van, de Workplace-API's zijn de Platformvoorwaarden van Workplace van toepassing.

Workplace op verantwoordelijke wijze gebruiken
In aanvulling op het beleid van je Organisatie, helpen de volgende regels om verantwoordelijk gebruik van Workplace te verzekeren.
Bij het gebruik van Workplace is het volgende niet toegestaan:
 • verbergen van je identiteit, je uitgeven voor iemand anders of je verband met een persoon of entiteit onjuist voorstellen;
 • uitvoeren van enige activiteit waarbij kinderen worden uitgebuit, gekwetst of kunnen worden gekwetst;
 • inhoud maken of weergeven die illegaal, discriminerend, schadelijk, frauduleus, misleidend of lasterlijk is of die geweld, wetsovertreding, zelfverminking, eetstoornissen of drugsmisbruik bevordert of stimuleert;
 • wetgeving overtreden of inbreuk maken op de rechten van Meta of van een derde partij;
 • belemmeren van de normale werking van Workplace of het gebruik van Workplace door een ander;
 • toegang verschaffen tot Workplace of gerelateerde inhoud of informatie via middelen die niet zijn toegestaan door Meta (waaronder door middel van scraping of crawling), omzeilen van toegangscontroles of anderszins trachten onbevoegde toegang te krijgen tot Workplace of gerelateerde systemen, wachtwoorden of accounts;
 • toegangstokens van beheerders delen met of vergelijkbare appmachtigingen verstrekken aan derde partijen die niet nadrukkelijk zijn goedgekeurd door Meta. Wanneer je dergelijke beheerderstoegangsrechten verstrekt, ofwel via een token of door appmachtigingen, aan een goedgekeurde derde partij, kun je deze partij uitsluitend toegang geven tot je gegevens of inhoud voor het doel dat is goedgekeurd door Meta en dat consistent is met je eigen instructies. We behouden ons het recht voor om toegang van dergelijke derde partijen op elk gewenst moment te beperken (bijvoorbeeld door het opnieuw instellen van de toegangstoken of het verwijderen van de appmachtigingen) als wij denken dat deze toegang is of zal worden misbruikt;
 • uploaden van virussen, malware of andere kwaadaardige code of uitvoeren van handelingen die Workplace of gerelateerde systemen kunnen beschadigen, uitschakelen, overbelasten of belemmeren (zoals een DoS-aanval (Denial of Service) of verstoring van de paginaweergave of andere functies van Workplace).
We wijzen je er tevens op dat Workplace niet is bedoeld voor gebruik door kinderen jonger dan 13, dus als je jonger dan 13 bent, heb je geen toestemming voor toegang tot of gebruik van Workplace.

Schendingen
Dit Beleid inzake acceptabel gebruik is onderdeel van de Servicevoorwaarden van Workplace of een dergelijke andere overeenkomst die je mogelijk bent aangegaan met Meta die van toepassing is op je gebruik van Workplace (waarin wordt verwezen naar dit Beleid inzake acceptabel gebruik) (samen 'de Voorwaarden en het Beleid').

Inhoudsbeheer door systeembeheerders
Workplace hanteert hoofdzakelijk een aanpak gebaseerd op een centrale systeembeheerder voor inhoudsbeheer, waarbij inhoud door Gebruikers kan worden gerapporteerd aan de systeembeheerder van hun Organisatie, die de inhoud beoordeelt en handhaving toepast op grond van de eigen beleidsregels en richtlijnen, en de Voorwaarden en het Beleid, van de Organisatie. Je vindt meer informatie over onze rapportagemechanismen die van toepassing zijn op Workplace via de volgende links:

Inhoudsbeheer door Meta
Als we vaststellen dat inhoud in strijd is met dit Beleid inzake acceptabel gebruik, kunnen we er ook actie op ondernemen.

Hoe passen we ons beleid toe?
 • Geautomatiseerde technologie
  • Technologie, waaronder machine learning, maakt deel uit van het beoordelingsproces voor inhoud van Workplace. Onze technologie kan beslissingen automatiseren voor bepaalde gebieden waar inhoud zeer waarschijnlijk in strijd is met de wet en kan actie ondernemen op een nieuw inhoudsitem als het overeenkomt met, of zeer dicht in de buurt komt van, een ander inhoudsitem dat in strijd is met de wet.
 • Menselijke beoordeling
  • Wanneer een inhoudsitem verdere beoordeling vereist, kan een persoon er verder naar kijken om vervolgstappen te bepalen met betrekking tot dergelijke inhoud.
Meta kan jouw toegang (of die van je Organisatie) tot Workplace, bepaalde functies en/of gegevens- of inhoudsitems van jou verwijderen of beperken als we van mening zijn dat dergelijke gegevens of inhoud in strijd zijn met de Voorwaarden en het Beleid of toepasselijke wet- en regelgeving. Meta geeft je Organisatie een kennisgeving van dergelijke acties, tenzij dit bij wet is verboden.
We ontvangen graag feedback over Workplace, maar wijzen je erop dat we je opmerkingen of suggesties kunnen gebruiken zonder verplichting jegens of compensatie voor jou.

Ingangsdatum: 1 maart 2024