Informatie over Workplace

Workplace is een tool waarmee iedereen in je bedrijf contact met elkaar kan houden, ook als er vanuit huis wordt gewerkt. Gebruik bekende functies zoals Groepen, Chat, Ruimtes en livevideo-uitzendingen om mensen te laten praten en samenwerken.

Workplace is een communicatiehub waarmee iedereen binnen je organisatie met elkaar wordt verbonden. Dit bevordert de samenwerking en leidt tot betere bedrijfsresultaten. Workplace biedt functies zoals groepen, een zoekfunctie, profielen, de Workplace-chatfunctie, een nieuwsoverzicht, automatische vertaling, livevideo en meer. Met Workplace kun je een Workplace-account maken dat is gescheiden van je persoonlijke Facebook-account.
Was deze informatie nuttig?
Workplace-gegevens
Wat is de AVG?
De algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een nieuw kader dat in de hele Europese Unie (EU) de regels op het gebied van gegevensbescherming harmoniseert. De verordening treedt in werking op 25 mei 2018 en hierin is bepaald hoe de Facebook-bedrijven worden gereguleerd. Meer informatie over hoe Facebook omgaat met de AVG vind je hier.
Veel van de beginselen bouwen voort op de regels op het gebied van gegevensbescherming die binnen de EU al gelden. De AVG legt bedrijven echter ook een aantal nieuwe vereisten op. De AVG is van toepassing op elke Workplace-klant met gebruikers die woonachtig zijn in de EU, zelfs als de organisatie buiten de EU is gevestigd.
Workplace en naleving van de AVG
De AVG breidt de huidige wetgeving op het gebied van gegevensbescherming uit en voegt tevens enkele nieuwe vereisten toe. De meeste vereisten in de AVG zijn van toepassing op verwerkingsverantwoordelijken. Dit is de organisatie of partij die de 'doeleinden' en 'middelen' van de verwerking van persoonlijke gegevens vaststelt. Workplace-klanten fungeren als verwerkingsverantwoordelijken en wijzen Facebook toe als gegevensverwerker conform de Workplace-overeenkomst.
Facebook en Workplace voldoen aan alle wetgeving op het gebied van gegevensbescherming die op ons van toepassing is. Indien van toepassing, passen we onze bestaande praktijken aan zodat ze voldoen aan de AVG. We spannen ons ook in om onze Workplace-klanten aan hun verplichtingen te laten voldoen.
Beschermingsmaatregelen en contractuele verbintenissen
We begrijpen dat Workplace-klanten op grond van de AVG gegevensverwerkers moeten inschakelen die voldoende beschermingsmaatregelen bieden om een passend beschermingsniveau voor persoonlijke gegevens te waarborgen.
We hebben er samen met onze product-, ontwerp- en engineeringteams hard aan gewerkt om ervoor te zorgen dat onze producten voldoen aan de AVG. Dit houdt ook in dat we ervoor zorgen dat in onze contractuele verbintenissen klanten hun naleving kunnen aantonen. We werken onze overeenkomsten bij om de verplichte onderdelen voor gegevensverwerkers op grond van de AVG op te nemen.
Gegevensbeveiliging
Op grond van de AVG moeten Workplace-klanten gegevensverwerkers inschakelen die een passend beveiligingsniveau kunnen bieden om te voldoen aan de vereisten die zijn opgenomen in de verordening. De veiligheid van de persoonlijke gegevens die we verwerken voor onze klanten is voor ons van het grootste belang. Er vinden regelmatig beveiligingsaudits plaats en Workplace is ISO 27001-gecertificeerd.
We investeren ook in systemen om ervoor te zorgen dat we bedreigingen van de gegevensbeveiliging kunnen identificeren wanneer we gegevens verwerken voor Workplace-klanten. In het onwaarschijnlijke geval van een relevant incident, informeren we klanten en staan we hen bij.
Nuttige links:
Was deze informatie nuttig?
Je Workplace-account
Met je Workplace-account kun je contact maken en samenwerken met je collega's, lid worden van groepen die horen bij je team of projecten en nieuws en updates over het bedrijf ontvangen.
Je Workplace-account is alleen zichtbaar voor de mensen in je bedrijf en is gescheiden van je persoonlijke account. Wat je deelt via je Workplace-account, is alleen zichtbaar voor mensen in je bedrijf.
Je Facebook-account
Je Facebook-account is persoonlijk. Dit account is bedoeld voor contact met vrienden en familie, en het delen van momenten uit je leven.
De dingen die je via je persoonlijke account deelt, zijn alleen zichtbaar voor mensen die je toestemming hebt gegeven op basis van je privacyinstellingen op Facebook.
Opmerking: je werkgever heeft geen toegang tot je persoonlijke Facebook-account als je Workplace gebruikt, aangezien deze accounts gescheiden zijn.
Was deze informatie nuttig?
Facebook, Inc. neemt deel aan het Privacyschild tussen de EU en de VS en het Privacyschild tussen Zwitserland en de VS voor Workplace Advanced, zoals beschreven in onze Privacyschild-kennisgeving en in onze certificering bij het Amerikaanse ministerie van Handel. Als onderdeel van onze deelname aan het Privacyschild tussen de EU en de VS en het Privacyschild tussen Zwitserland en de VS worden geschillen inzake persoonsgegevens opgelost die vallen onder onze certificering bij TRUSTe. Als je aanvullende vragen hebt over onze naleving van een van beide Privacyschild-kaders, kun je contact met ons opnemen.
Was deze informatie nuttig?
Workplace-klanten fungeren als verwerkingsverantwoordelijken en wijzen Facebook toe als gegevensverwerker conform de Workplace-overeenkomst voor bedrijven.
Als verwerkingsverantwoordelijke neem je de besluiten over wat er kan worden gedaan met je gegevens, onder andere over de vraag of je gegevens moeten worden gewijzigd, verwijderd of geëxporteerd. De gegevens die je werknemers maken op Workplace behoren toe aan je organisatie en zijn niet openbaar toegankelijk.
De Online voorwaarden voor Workplace bieden klanten diverse contractuele beschermingen met betrekking tot het omgaan met klantgegevens, waaronder met name zoals uiteengezet in het Addendum Gegevensverwerking en het Addendum betreffende de beveiliging van gegevens van de Online voorwaarden voor Workplace. Voor onze klanten in de EU biedt Workplace een aanvullend addendum met standaardcontractbepalingen om hen als verwerkingsverantwoordelijken te helpen te voldoen aan hun verplichtingen op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
Gegevensopslag
Gegevens op Workplace worden wereldwijd opgeslagen in de datacentra van Facebook in de VS en de EU om je gegevens te beschermen en ongeëvenaarde prestaties en beschikbaarheid op ons platform te bieden.
Workplace is ontworpen om ondanks alles actief te blijven, dankzij onze wereldwijde gedistribueerde infrastructuur:
  • Fysieke beveiligingsmaatregelen voor onze datacentra en kantoren
  • Beperken van denial-of-service-aanvallen of lokale rampen
  • Geavanceerde kennis van dreigingen en automatische detectie met behulp van machinaal leren
  • 24/7/365 bewaking door speciale teams
Scheiding van gegevens
Workplace en Facebook zijn gescheiden platformen met verschillende accounts en profielen. Berichten die op het platform worden geplaatst, zijn op het andere platform niet zichtbaar. Workplace profiteert van de bedrijfsomvattende investeringen van Facebook in beveiliging, infrastructuur en technische innovatie.
Geen advertenties op Workplace
We verwerken je gegevens zodat je de best mogelijke ervaring hebt met Workplace. We gebruiken deze niet om advertenties weer te geven en we nemen strenge maatregelen om misbruik van gegevens door interne of externe partijen te voorkomen.
Was deze informatie nuttig?