Privacybeleid van Workplace Standard

Met Workplace Standard kunnen gebruikers binnen dezelfde organisatie of werkplek ('Bedrijf') of community waar zij deel van uitmaken op doeltreffendere wijze samenwerken aan bedrijfsinformatie en deze informatie delen en ontdekken. In dit privacybeleid wordt beschreven hoe en wanneer je informatie wordt verzameld, gebruikt en gedeeld door Facebook wanneer jij, je collega's, zakelijke partners of andere gebruikers het Workplace Standard-platform gebruiken (dit platform omvat de Workplace-websites, -apps en verwante online services die zijn gekoppeld aan dit privacybeleid en die wij 'Services' noemen). Dit privacybeleid is van toepassing op je gebruik van de Services. Op andere Facebook-services zijn de eigen voorwaarden van die service van toepassing.
BELANGRIJKE KENNISGEVING: we bieden Bedrijven ook een Workplace Essential-, Workplace Advanced- of Workplace Enterprise-optie, waarmee het Bedrijf het beheer kan voeren over alle Workplace Standard-accounts waarvoor het Bedrijf kan aantonen de eigenaar van het e-maildomein te zijn ('Geüpgradede accounts') en waarmee het Bedrijf deze accounts kan upgraden naar een nieuwe Workplace Essential-, Workplace Advanced- of Workplace Enterprise-community. Zo hebben Bedrijven de mogelijkheid om toegang te krijgen tot gegevens die zijn ingediend of eerder zijn verstrekt via de Services door Geüpgradede gebruikers, waaronder alle bestanden en communicatie, alle groepen en alle Workplace Chat-berichten, en deze te verwerken en verwijderen.
Als je lid bent geworden van Workplace Standard met een e-mailadres, telefoonnummer of een ander identificatiemiddel dat geen eigendom is van een Bedrijf, maar gedeelde inhoud hebt binnen de community van een Bedrijf (waaronder alle gegevens die zijn gedeeld in groepen binnen de community van dat Bedrijf en in Workplace Chat met Geüpgradede gebruikers), dan heeft het Bedrijf, bij de upgrade naar een Workplace Essential-, Workplace Advanced- of Workplace Enterprise-community toegang tot en het beheer over alle gegevens die zijn ingediend of verstrekt via de Services binnen die bedrijfsgroep of community. Dit omvat alle bestanden en communicatie die eerder zijn gedeeld en die je in de toekomst kunt delen met Geüpgradede accounts in die bedrijfsgroep of community, waaronder in Workplace Chat met Geüpgradede gebruikers.
Als het Bedrijf ervoor kiest te upgraden naar Workplace Essential, Workplace Advanced of Workplace Enterprise, moet je op dat moment een nieuwe reeks voorwaarden accepteren, waaronder een nieuw privacybeleid en nieuwe gebruiksvoorwaarden. Meer informatie over de verschillen tussen Workplace Standard en Workplace Essential, Workplace Advanced en Workplace Enterprise of over het upgraden van je account, vind je hier. Als het Bedrijf ervoor kiest te upgraden naar Workplace Essential, Workplace Advanced of Workplace Enterprise, is het dat Bedrijf en niet Facebook dat bepaalt hoe je gegevens kunnen worden verwerkt en gebruikt in de Workplace-community van dat Bedrijf, waaronder gegevens die je eerder hebt gedeeld in Workplace Standard binnen de bedrijfsgroep of community.
Zorg ervoor dat je alle benodigde toestemmingen en rechten hebt voordat je gegevens plaatst over andere gebruikers van de Services of je Bedrijf op Workplace.

I. Welke soorten gegevens verzamelen we?
Gegevens die jij en anderen aan ons verstrekken. We kunnen de volgende soorten gegevens van en over je verzamelen:
 • de inhoud en andere gegevens die je levert wanneer je onze services gebruikt, waaronder wanneer je je aanmeldt voor een account, items maakt of deelt, en wanneer je berichten verstuurt en communiceert met anderen. Dit kan betrekking hebben op gegevens in en over de inhoud die je levert, zoals de datum waarop een bestand is gemaakt. We verzamelen ook gegevens over hoe je onze services gebruikt, zoals de soorten inhoud die je bekijkt en op welke inhoud je reageert of de regelmaat en duur van je activiteiten;
 • contactgegevens, zoals volledige naam en e-mailadres en eventuele contactgegevens die verband houden met andere gebruikers (zoals telefoonnummers of e-mailadressen) waarvan jij ervoor kiest deze te uploaden, synchroniseren of importeren (zoals uit je persoonlijke Facebook-account);
 • functietitel, afdelingsinformatie, rapportagestructuren en andere gegevens die verband houden met je werk of Bedrijf;
 • communicatie en gegevens die andere mensen verstrekken wanneer zij de Services gebruiken. Dit kan informatie over jou zijn, zoals wanneer anderen een foto van jou delen of erop reageren, ze je een chatbericht verzenden of ze je contactgegevens uploaden, synchroniseren of importeren;
 • de inhoud van alle communicatie op of via de Services
 • communicatie van gebruikers, feedback, suggesties en ideeën die naar ons worden gezonden of andere gegevens die je ons verstrekt wanneer jij of je Bedrijf contact met ons opneemt voor ondersteuning met betrekking tot de Services;
 • gegevens over de mensen en groepen waarmee je bent verbonden en de manier waarop je deze mensen en groepen behandelt, zoals de mensen met wie je het meest communiceert of de groepen waarmee je veel deelt; en
 • eventuele andere gegevens waarvan jij ervoor kiest deze te uploaden, delen met andere gebruikers of rechtstreeks aan ons verstrekt via de Services.
Gegevens die we verzamelen via de groep van Facebook-bedrijven en via andere Facebook-services.
We kunnen informatie over je ontvangen via andere Facebook-services die je gebruikt, zoals je persoonlijke Facebook-account, en via andere bedrijven die eigendom zijn van of worden beheerd door Facebook, in overeenstemming met hun voorwaarden en privacybeleid. We kunnen deze gegevens gebruiken voor de doeleinden die zijn beschreven in het gedeelte 'Hoe gebruiken we deze gegevens?' in dit privacybeleid. Meer informatie over deze Facebook-bedrijven en hun privacybeleid, evenals het gegevensbeleid van Facebook.
Gegevens van externe partners. We kunnen ook gegevens ontvangen van onze externe partners over jou en je activiteiten op en buiten Workplace, zoals gegevens van een partner wanneer we samen services aan je aanbieden.
Apparaatgegevens/Locatie.We kunnen gegevens verzamelen van of over computers, telefoons of andere apparaten waarop je onze Services installeert of gebruikt, waaronder, maar niet beperkt tot, apparaatlocaties (waaronder specifieke geografische locaties), zoals via gps, Bluetooth en Wi-Fi-signalen. We kunnen de verzamelde gegevens koppelen aan je verschillende apparaten. Dit helpt ons om de Services op consistente wijze aan te bieden op al je apparaten.
Logboek- en cookiegegevens. We verzamelen automatisch bepaalde gegevens die worden verstrekt door je browser of besturingssysteem via de Services, zoals je IP-adres en andere browser- of apparatuuridentificatie, browsertype, besturingssysteem, crashgegevens, internetprovider, pagina's die je bezoekt voor en nadat je de Services gebruikt, datum en tijdstip van je bezoek, informatie over je activiteiten en acties (zoals de links waarop je klikt en de pagina's die je bekijkt) binnen de Services, en andere standaardgegevens uit het serverlogboek ('Logboek- en cookiegegevens').
We kunnen gegevens die zijn opgeslagen in cookies of lokale opslagobjecten instellen om deze gegevens automatisch te verzamelen. Meer informatie over ons gebruik van cookies en verwante technologieën, waaronder de doeleinden waarvoor we ze gebruiken, kun je vinden in ons Cookiebeleid. Door gebruik te maken van de Services, stem je in met ons gebruik van cookies en soortgelijke technologieën, zoals beschreven in ons Cookiebeleid.
Je browser of apparaat biedt mogelijk instellingen met betrekking tot deze technologieën. Raadpleeg voor meer informatie over de beschikbaarheid van deze instellingen, wat ze doen en hoe ze werken, het helpmateriaal van je browser of apparaat. We kunnen browser- of apparaatsignalen met betrekking tot tracking mogelijk niet herkennen of erop reageren en sommige instellingen kunnen je gebruik van onze functies beïnvloeden. Daarbij zijn de instellingen die worden aangeboden door een browser of apparaat vaak alleen van toepassing op de betreffende browser of het betreffende apparaat.

II. Hoe gebruiken we de gegevens die we verzamelen?
Facebook gebruikt de gegevens die we verzamelen om de Services, Facebook-services en andere services die worden verstrekt door de Facebook-bedrijven te verstrekken, ontwikkelen en verbeteren en er inkomsten mee te genereren. Voorbeelden van dit gebruik zijn:
 • communiceren met gebruikers over hun gebruik van de Services;
 • de beveiliging, integriteit en veiligheid van de Services voor jou en andere gebruikers te verbeteren en bevorderen;
 • exploitatie, onderhoud en verbetering van de systemen en infrastructuur die de Services en andere Facebook-services verlenen (we wijzen erop dat we dezelfde systemen en infrastructuur gebruiken voor de ondersteuning van de Services en de Facebook-services). We kunnen bijvoorbeeld crashlogboeken van je gebruik van de Services gebruiken om bugs op te sporen en te verhelpen die ook aanwezig kunnen zijn in de Facebook-services;
 • personalisering en aanpassing van je ervaring als onderdeel van de verstrekking van de Services, waaronder het weergeven van inhoud, communicatie of onderwerpen (waaronder betaalde inhoud) waarin je mogelijk bent geïnteresseerd of die populair of trending zijn binnen je bedrijfscommunity;
 • ontwikkeling van nieuwe hulpmiddelen, producten of services die we kunnen introduceren en die je ervaring in de loop der tijd kunnen ontwikkelen en verrijken;
 • verzending van marketingberichten aan jou, communiceren met jou over onze Services en je op de hoogte stellen van onze beleidsregels en voorwaarden. We gebruiken je informatie ook om te antwoorden wanneer je contact met ons opneemt;
 • koppelen van activiteiten op onze Services en de Facebook-services op de verschillende apparaten die worden geëxploiteerd of gebruikt door dezelfde persoon om de Services en andere Facebook-services te verbeteren; en
 • uitvoering van gegevens- en systeemanalyses, waaronder onderzoek om de Services en de Facebook-services te verbeteren.

III. Hoe worden deze gegevens gedeeld?
We kunnen de gegevens die we verzamelen in de volgende omstandigheden delen:
 • met de community wanneer je ervoor kiest om te delen en communiceren via de Services. Je kunt mogelijk de doelgroep kiezen waarmee je inhoud wilt delen, bijvoorbeeld wanneer je inhoud deelt binnen een Groep of wanneer je Workplace Chat gebruikt;
 • met het Bedrijf in omstandigheden waarin het Bedrijf het beheer overneemt van zijn Workplace-community, zoals hiervoor beschreven en in de Servicevoorwaarden voor Workplace Standard. In dergelijke omstandigheden heeft het Bedrijf de verantwoordelijkheid voor de wijze waarop je gegevens worden gebruikt;
 • aan externe serviceproviders die helpen bij de verstrekking van de Service of een deel van de Service;
 • met de Facebook-bedrijven voor de hierboven beschreven doeleinden;
 • met apps, websites of andere services van derden waarmee je verbinding kunt maken via de Services;
 • in verband met een aanzienlijke zakelijke transactie, zoals de verkoop van onze Services, een fusie, consolidatie, verkoop van activa of in het onwaarschijnlijke geval van faillissement of insolventie of indien de eigendom of het beheer van alle of een deel van onze Services of hun activa wijzigt, kunnen we je gegevens overdragen aan de nieuwe eigenaar;
 • om te helpen bij het verifiëren van accounts en activiteiten, en om veiligheid en beveiliging op en buiten onze Services en de Facebook-services te promoten, bijvoorbeeld door verdachte activiteiten of schendingen van onze voorwaarden en beleidsregels te onderzoeken; en
 • zoals anderszins wordt aangegeven of geautoriseerd door jou.
We kunnen de gegevens die we verzamelen ook delen met externe partners en klanten die ons helpen onze Services of andere Facebook-services te verstrekken en verbeteren of die gebruikmaken van onze advertenties of gerelateerde producten, die het mogelijk maken om Workplace Standard als gratis service aan je te verstrekken. We delen geen informatie die je persoonlijk identificeerbaar maakt (persoonlijk identificeerbare informatie is informatie zoals een naam of een e-mailadres die of dat kan worden gebruikt om contact met je op te nemen of je identiteit te kennen geeft) met partners voor advertenties, metingen of analyses, tenzij je hiervoor toestemming geeft. We kunnen deze partners informatie geven over het bereik en de effectiviteit van hun advertenties zonder informatie vrij te geven die je persoonlijk identificeert, of we kunnen de informatie van meerdere mensen samenvoegen met hetzelfde effect.
Wettelijke verzoeken. Het kan zijn dat we je gegevens gebruiken, bewaren en delen als antwoord op een juridisch verzoek (zoals een bevel tot huiszoeking, gerechtelijk bevel of dagvaarding) indien we te goeder trouw menen dat de wet ons hiertoe verplicht. Dit kan ook bestaan uit het tegemoetkomen aan wettelijke verzoeken wanneer we te goeder trouw van mening zijn dat dit wettelijk is vereist in dat rechtsgebied, gebruikers in het desbetreffende rechtsgebied treft en in overeenstemming is met internationaal aanvaarde normen. We kunnen gegevens ook gebruiken, bewaren en delen wanneer we ervan zijn overtuigd dat dit noodzakelijk is om: fraude of andere illegale activiteiten te detecteren, te voorkomen en aan te pakken, om onszelf, jou en anderen te beschermen (waaronder in het kader van een onderzoek) of om de dood of dreigend lichamelijk letsel te voorkomen. We kunnen bijvoorbeeld gegevens verstrekken aan externe partners over de betrouwbaarheid van je account om fraude en misbruik op en buiten onze Services en andere Facebook-services te voorkomen. Informatie die we over je ontvangen kan worden gebruikt, verwerkt en voor een langere periode worden bewaard in het geval dat de informatie onderhevig is aan een juridisch verzoek of een juridische verplichting, een onderzoek van overheidswege of onderzoeken met betrekking tot mogelijke schendingen van onze voorwaarden of ons beleid, of om schade te voorkomen. We kunnen ook gegevens bewaren van accounts die voor een periode van ten minste een jaar zijn uitgeschakeld na schendingen van onze voorwaarden om herhaald misbruik of andere schendingen van onze voorwaarden te voorkomen.
Samengestelde of geanonimiseerde gegevens. We kunnen ook besluiten informatie openbaar te maken die is samengesteld of je op andere wijze niet persoonlijk identificeert bij derden en gelieerde bedrijven die deze gegevens onder andere kunnen gebruiken voor statistische doeleinden, tendensen en analyses om onze producten en services en de door de Facebook-bedrijven die hier worden beschreven aangeboden producten en services te verbeteren en aan te bieden.

IV. Wat is onze rechtsgrond voor het verwerken van gegevens?
We verzamelen, gebruiken en delen de gegevens die we hebben, op de hierboven beschreven manieren:
 • voor zover noodzakelijk om te voldoen aan onze Servicevoorwaarden;
 • voor zover noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen; en
 • voor zover noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (of die van anderen), waaronder voor onze belangen bij het bieden van een innovatieve, gepersonaliseerde, veilige en winstgevende Service aan onze gebruikers en partners, tenzij die belangen niet zwaarder wegen dan jouw belangen of jouw basisrechten en vrijheden waarvoor persoonlijke gegevens moeten worden beschermd.

V. Hoe kun je je rechten uitoefenen die voortvloeien uit de AVG?
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je recht van inzage, op rectificatie, op overdracht en op uitwissing van je gegevens, evenals het recht om bepaalde soorten verwerking van je gegevens te beperken of hiertegen bezwaar te maken. Dit omvat onder andere:
 • wanneer je hebt ingestemd met direct marketing, het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van je gegevens voor dat doeleinde (je kunt dit recht uitoefenen via de link Afmelden in dergelijke marketingcommunicatie); en
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens wanneer we onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde nastreven, dat je te allen tijde kunt uitoefenen door ons te vragen je account te verwijderen.

VI. Gegevensbehoud, accounts verwijderen en deactiveren.
We bewaren gegevens tot dit niet meer nodig is voor het aanbieden van onze Services of tot je account wordt verwijderd (afhankelijk van welk geval zich het eerst voordoet). Dit wordt in elk geval afzonderlijk bekeken en is afhankelijk van zaken als de aard van de gegevens, waarom ze zijn verzameld en verwerkt en de relevante wettelijke of operationele vereisten rond bewaring.
Je kunt je account op elk moment verwijderen. Wanneer je je account verwijdert, worden de items die je hebt geplaatst, verwijderd. Als je Workplace Standard tijdelijk niet wilt gebruiken maar niet je account wilt verwijderen, kunnen we je de keuze geven om in plaats daarvan je account te deactiveren. Klik hier voor meer informatie over het verwijderen van je account en klik hier voor meer informatie over het deactiveren van je account. Het kan tot negentig (90) dagen duren om gegevens die in back-upsystemen zijn opgeslagen, te verwijderen. Je gegevens zijn gedurende deze periode niet toegankelijk op Workplace.

VII. Hoe krijg je toegang tot en wijzig je de gegevens die we over je hebben?
De hulpmiddelen voor het beheer van, de toegang tot en het exporteren van je gegevens vind je in de algemene accountinstellingen van Workplace.
Je hebt toegang tot de gegevens die je hebt geüpload naar de Services of corrigeert of verwijdert deze met behulp van de door ons verstrekte hulpmiddelen in de Services (zo kun je je profielinformatie bewerken via het activiteitlogboek of je gegevens downloaden en exporteren via het hulpmiddel Je gegevens downloaden in de accountinstellingen). Wijzigingen die je aanbrengt in de gegevens op de Services worden direct van kracht in je community, maar de gegevens worden door Facebook gedurende een commercieel redelijke tijdsperiode bewaard in back-ups.

VIII. Veiligheid en beveiliging.
We gebruiken de gegevens in ons bezit om te helpen bij het verifiëren van accounts en activiteiten, en om veiligheid en beveiliging op en buiten onze Services te promoten, bijvoorbeeld door verdachte activiteiten of schendingen van onze voorwaarden en beleidsregels te onderzoeken. We werken er hard aan om je account te beschermen met behulp van een team van technici, geautomatiseerde systemen en geavanceerde technologie zoals codering en machinetaal. Zo kunnen we automatische technologieën inzetten die kwetsend gedrag en kwetsende inhoud, zoals kinderporno, opsporen die onze Services, jou, andere gebruikers, of anderen schade toebrengt. Sommige aspecten van de Services kunnen links bevatten naar inhoud die wordt bijgehouden door derden waarover wij geen controle hebben. We zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van deze derden en we raden aan dat je het privacybeleid bekijkt van elke website die je bezoekt.

IX. Hoe onze internationale services werken.
Bij het verstrekken van de Services aan jou en bij het gebruik van de dienstverleners zoals bedoeld in dit privacybeleid, begrijp je dat gegevens door ons kunnen worden opgeslagen of verwerkt op verschillende locaties op de wereld. Gegevens die zijn verzameld binnen de Europese Economische Ruimte ('EER'), kunnen worden overgedragen naar landen buiten de EER voor de doeleinden die worden beschreven in dit beleid. We maken gebruik van standaardcontractbepalingen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie en, waar van toepassing, beroepen we ons op de adequaatheidsbesluiten van de Europese Commissie voor bepaalde landen, voor gegevensoverdracht vanuit de EER naar de Verenigde Staten en andere landen.

X. Hoe brengen we je op de hoogte van wijzigingen aan dit beleid?
Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Wanneer we dit privacybeleid bijwerken, stellen we je daar op passende wijze van op de hoogte, wordt de 'Ingangsdatum' boven aan de verklaring aangepast en plaatsen we het nieuwe privacybeleid.

XI. Contact opnemen met Facebook in verband met vragen.
Als je vragen hebt over dit privacybeleid of meer informatie wilt over Workplace in het algemeen, kun je online contact met ons opnemen of per post via:
Facebook, Inc.
1601 Willow Road
Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten (als je buiten de EU woont)
OF
Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2 Ireland (als je in de EU woont).
Je kunt ook contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Facebook Ireland Ltd.
Facebook Ireland Ltd. wordt gereguleerd in Ierland door de Ierse commissaris voor gegevensbescherming.

Laatst bijgewerkt: 2 september 2019

Privacyverklaring voor inwoners van Californië (Laatst gewijzigd: 1 juli 2020)

Deze Privacyverklaring voor Californië ('Verklaring') is bedoeld voor inwoners van Californië en vult het privacybeleid van Workplace Standard aan. Hierin wordt uitgelegd hoe we je persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en delen en hoe je je rechten op grond van de California Consumer Privacy Act ('CCPA') kunt uitoefenen.
Wanneer we het in deze Verklaring hebben over 'Persoonlijke gegevens', bedoelen we informatie waarmee jij kan worden geïdentificeerd, die jou beschrijft, die betrekking heeft op jou, die redelijkerwijs met jou kan worden geassocieerd of die redelijkerwijs direct of indirect aan jou kan worden gekoppeld. Persoonlijke gegevens omvatten geen informatie die is samengevoegd of informatie die redelijkerwijs niet aan jou kan worden gekoppeld.

Hoe we jouw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en delen
We moeten informatie, inclusief persoonlijke gegevens, over jou verwerken om het Workplace Standard-platform (waaronder de Workplace-websites, -apps en gerelateerde online services, die we de 'Services' noemen) te kunnen aanbieden. Op grond van de beperkingen die we hierboven hebben beschreven in ons privacybeleid van Workplace Standard, kunnen we je persoonlijke gegevens delen voor zakelijke doeleinden. Hierbij gelden strikte beperkingen voor de manier waarop onze partners de gegevens die wij verstrekken kunnen gebruiken en bekendmaken op jouw instructie, of op andere manieren die in overeenstemming zijn met de CCPA. Wij verkopen jouw persoonlijke gegevens niet en zullen dat ook nooit doen.
Als je meer wilt weten over de soorten informatie die we verzamelen en hoe we deze gebruiken, kun je het beste ons privacybeleid van Workplace Standard raadplegen. Hier vind je een overzicht van de CCPA-gerelateerde categorieën persoonlijke gegevens die we de afgelopen 12 maanden mogelijk over jou hebben verzameld, afhankelijk van hoe jij de Services gebruikt, en hoe we deze gebruiken en met wie we deze mogelijk hebben gedeeld

Categorieën persoonlijke gegevens die we verzamelen kunnen het volgende bevatten:Voorbeelden van hoe persoonlijke gegevens worden gebruikt, zijn:Partijen met wie elke categorie Persoonlijke gegevens kan worden gedeeld, omvatten:
 • Identificatiemiddelen;
 • Informatie over activiteit op internet of een ander elektronisch netwerk;
 • Locatiegerelateerde informatie, inclusief de precieze apparaatlocatie als je ervoor kiest om ons toe te staan deze te verzamelen;
 • Audio of visuele informatie, inclusief foto's, als jij of anderen ervoor kiezen deze te verstrekken; en
 • Professionele informatie of informatie over dienstverband, als jij ervoor kiest deze te verstrekken; en
 • Informatie die is afgeleid van andere Persoonlijke gegevens over jou, die kan bestaan uit je voorkeuren, interesses en andere informatie die wordt gebruikt om je ervaring te personaliseren.
 • Verstrekken, personaliseren en verbeteren van de services;
 • Marketingcampagnes aan jou sturen;
 • Bevorderen van veiligheid, integriteit en beveiliging; en
 • Met jou communiceren.
 • De community die je kiest om mee te delen en te communiceren via de Services;
 • Een bedrijf dat het beheer overneemt van zijn Workplace-community, zoals beschreven en in de Servicevoorwaarden van Workplace Standard;
 • Mensen en accounts waarmee anderen inhoud over jou delen of opnieuw delen;
 • Partners, inclusief partners die gebruikmaken van onze analyseservices, adverteerders, meetpartners, partners die goederen en services aanbieden in onze Services, leveranciers en serviceproviders;
 • apps, websites of andere services van derden waarmee je verbinding kunt maken via de Services;
 • Nieuwe eigenaren in geval van een wijziging van eigendom van of controle over alle of een deel van onze Services en bijbehorende middelen;
 • Autoriteiten of andere derden in verband met wettelijke verzoeken; en

Raadpleeg ons privacybeleid van Workplace Standard als je meer wilt weten over hoe we informatie verwerken, inclusief andere soorten persoonlijke gegevens die we verzamelen.

Bronnen van persoonlijke gegevens
We ontvangen persoonlijke gegevens via de informatie die jij en anderen verstrekken, via je apparaat of apparaten en via onze partners. De categorieën bronnen waaruit we persoonlijke gegevens hebben verzameld of ontvangen, omvatten:
 • Jij: We verzamelen de inhoud en andere gegevens die je levert wanneer je onze diensten gebruikt, waaronder wanneer je je aanmeldt voor een account, items maakt of deelt, en wanneer je berichten verstuurt en communiceert met anderen. Dit kan betrekking hebben op gegevens in en over de inhoud die je levert, zoals de datum waarop een bestand is gemaakt. We verzamelen ook gegevens over hoe je onze services gebruikt, zoals de soorten inhoud die je bekijkt en op welke inhoud je reageert of de regelmaat en duur van je activiteiten. We verzamelen ook gegevens over de mensen en groepen waarmee je bent verbonden en de manier waarop je deze mensen en groepen behandelt, zoals de mensen met wie je het meest communiceert of de groepen waarmee je graag deelt.
 • Andere mensen: We ontvangen mogelijk ook communicatie en gegevens die andere mensen verstrekken wanneer zij de Services gebruiken. Dit kan informatie over jou zijn, zoals wanneer anderen een foto van jou delen of erop reageren, ze je een chatbericht sturen of ze je contactgegevens uploaden, synchroniseren of importeren.
 • Je apparaat/apparaten: We verzamelen mogelijk gegevens van en over de computers, telefoons en andere apparaten waarop je onze services installeert of opent. We kunnen de verzamelde gegevens koppelen aan je verschillende apparaten. Dit helpt ons om de Services op consistente wijze aan te bieden op al je apparaten.
 • Facebook-bedrijven: Mogelijk ontvangen zij informatie van andere Facebook-bedrijven (zoals WhatsApp en Oculus) voor zakelijke doeleinden om ons te helpen je een innovatieve, relevante, consistente en veilige ervaring te bieden voor alle Producten van Facebook-bedrijven die je gebruikt. We verwerken voor deze doeleinden ook informatie over jou via de verschillende Facebook-bedrijven, voor zover dat is toegestaan door de toepasselijke wetgeving en overeenkomstig de voorwaarden en beleidsregels van die bedrijven.
 • Partners: We kunnen ook gegevens ontvangen van onze partners over jou en je activiteiten op en buiten Workplace, zoals gegevens van een partner wanneer we samen services aan je aanbieden.

Hoe kun je je rechten die voortvloeien uit de CCPA uitoefenen?
Op grond van de CCPA heb je de volgende rechten:
 • Recht van inzage: Je hebt het recht ons te verzoeken de persoonlijke gegevens die wij verzamelen, gebruiken of bekendmaken, in te zien. Dat geldt ook voor de informatie over onze gegevensmethoden;
 • Recht om te verzoeken om verwijdering: Je hebt het recht ons te verzoeken om de verwijdering van je persoonlijke gegevens die wij hebben verzameld over jou.
 • Recht op non-discriminatie: We zullen jou niet discrimineren op basis van de uitoefening van een van deze rechten.
Klik hier als je jouw recht van inzage of om te verzoeken om verwijdering wilt uitoefenen.
Om je gegevens en de integriteit van onze Services te beschermen, moeten we mogelijk je identiteit verifiëren voordat we je verzoek verwerken. In sommige gevallen moeten we mogelijk aanvullende gegevens verzamelen om je identiteit te verifiëren, zoals een officieel identiteitsbewijs.
Op grond van de CCPA kun je deze rechten zelf uitoefenen of kun je een geautoriseerde vertegenwoordiger benoemen om deze verzoeken namens jou in te dienen. Meestal willigen we je verzoek in door middel van automatische tools die beschikbaar zijn via je met wachtwoord beveiligde account.

Contact opnemen voor meer informatie.
Neem contact met ons op als je aanvullende vragen hebt over deze Verklaring of over hoe je jouw rechten onder de CCPA kunt uitoefenen.