Privacybeleid van Workplace


Workplace from Meta is een online platform dat is gecreëerd door Meta en waarmee gebruikers kunnen samenwerken en op het werk gegevens kunnen delen. Het Workplace-platform omvat de Workplace-websites, -apps en gerelateerde online services, gezamenlijk de 'Service' genoemd.
In dit privacybeleid wordt beschreven hoe je gegevens worden verzameld, gebruikt en gedeeld wanneer je de Service gebruikt.
De Service is bestemd voor gebruik door organisaties en in overeenstemming met hun instructies en wordt je aangeboden door je werkgever of een andere organisatie die je toestemming heeft gegeven toegang te krijgen tot de Service en deze te gebruiken (je 'Organisatie').
De Service wordt gescheiden aangeboden van andere Meta-services die je mogelijk gebruikt. Deze andere Meta-services worden je aangeboden door Meta en hierop zijn de eigen voorwaarden van die services van toepassing. De Service wordt je echter aangeboden door je Organisatie en hierop zijn dit Privacybeleid en het Beleid inzake acceptabel gebruik van Workplace en het Workplace-cookiebeleid van toepassing.
Je Organisatie is verantwoordelijk voor en beheert je Workplace-account ('Je account'). Je Organisatie is ook verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken van eventuele gegevens die je indient of verstrekt via de Service en op dit gebruik zijn de voorwaarden van toepassing die je Organisatie is overeengekomen met Meta.
In aanvulling op dit Privacybeleid kan je Organisatie beschikken over aanvullende beleidsmaatregelen of gedragscodes die van toepassing zijn op je gebruik van de Service.
Als je vragen hebt over je gebruik van de Service, neem je contact op met je Organisatie.

I. Welke soorten gegevens verzamelen we?
Je Organisatie verzamelt de volgende soorten gegevens als jij, je collega's of andere gebruikers de Service gebruiken:
 • je contactgegevens, zoals je volledige naam en je e-mailadres;
 • je gebruikersnaam en wachtwoord;
 • je functietitel, afdelingsinformatie en andere gegevens die verband houden met je werk of Organisatie;
 • de inhoud, communicatie en andere informatie die je aanlevert wanneer je de Service gebruikt, waaronder wanneer je je registreert voor een account, inhoud maakt of deelt, en wanneer je chatberichten verstuurt en communiceert met anderen. Dit kan betrekking hebben op informatie in of over de inhoud die je levert (zoals metagegevens), zoals de locatie van een foto of de datum waarop een bestand is gemaakt.
 • inhoud, communicatie en gegevens die andere mensen verstrekken wanneer zij de Service gebruiken. Dit kan informatie over jou zijn, zoals wanneer anderen een foto van jou delen of erop reageren, ze je een chatbericht verzenden of ze je contactgegevens uploaden, synchroniseren of importeren;
 • alle communicatie met andere gebruikers van de Service;
 • gebruikerscommunicatie, feedback, suggesties en ideeën die naar je Organisatie worden gezonden;
 • factureringsinformatie; en
 • informatie die je verstrekt wanneer jij of je Organisatie contact met ons opneemt of gebruikmaakt van platformondersteuning met betrekking tot de Service.

II. Hoe gebruikt je Organisatie deze gegevens?
Je Organisatie deelt de gegevens die zij verzamelt met Meta, als aanbieder van het platform, zodat Meta de Service kan verstrekken en ondersteunen voor je Organisatie en andere gebruikers en in overeenstemming met eventuele andere instructies van je Organisatie. Voorbeelden van dit gebruik zijn:
 • communicatie met gebruikers en beheerders over hun gebruik van de Service;
 • verbetering van de beveiliging en veiligheid van de Service voor je Organisatie en andere gebruikers, bijvoorbeeld door verdachte activiteiten of schendingen van de toepasselijke voorwaarden of beleidsmaatregelen te onderzoeken;
 • personalisering van de ervaring van jou en je Organisatie als onderdeel van het door ons verstrekken van de Service;
 • ontwikkeling van nieuwe hulpmiddelen, producten of services binnen de Service voor je Organisatie;
 • koppeling van activiteiten op de Service aan verschillende apparaten die door dezelfde persoon worden gebruikt om de totale werking van de Service te verbeteren;
 • opsporing en herstel van eventueel aanwezige bugs; en
 • uitvoering van gegevens- en systeemanalyses, waaronder onderzoek om de Service te verbeteren.

III. Openbaarmaking van gegevens
Je Organisatie maakt de verzamelde gegevens op de volgende manieren openbaar:
 • aan externe serviceproviders die helpen bij de verstrekking van de Service of een deel van de Service;
 • aan apps, websites of andere services van derden waarmee je verbinding kunt maken via de Service;
 • in verband met een wezenlijke zakelijke transactie, zoals de overdracht van de Service, een fusie, consolidatie, verkoop van activa, of in het onwaarschijnlijke geval van faillissement of insolventie;
 • ter bescherming van de veiligheid van personen, ter bestrijding van fraude, handhaving van de veiligheid of de oplossing van technische problemen; en
 • in verband met een dagvaarding, bevelschrift of ander verzoek of ander bevel van een wetshandhavende instantie.

IV. Toegang tot en wijziging van je gegevens
Jij en je Organisatie hebben toegang tot de gegevens die je hebt geüpload naar de Service en kunnen deze gegevens corrigeren of verwijderen met behulp van de hulpmiddelen in de Services (zoals het bewerken van je profielgegevens of via het activiteitlogboek). Als dit niet mogelijk is met de hulpmiddelen die worden geboden in de Service, moet je rechtstreeks contact opnemen met je Organisatie om je gegevens te raadplegen of te wijzigen.

V. Links en inhoud van derden
De Service kan links bevatten naar inhoud die wordt bijgehouden door derden waarover je Organisatie geen controle heeft. Bekijk het privacybeleid van elke website die je bezoekt.

VI. Opheffen van een account
Als je niet langer gebruik wilt maken van de Service, neem je contact op met je Organisatie. Als je niet langer werkt voor of met een Organisatie, kan het ook zijn dat de Organisatie Je account opschort en/of eventuele gegevens die zijn gekoppeld aan Je account wist.
Het duurt na het opheffen van een account ongeveer negentig (90) dagen om een account te verwijderen, maar sommige gegevens kunnen gedurende een redelijke periode bewaard blijven in back-ups en logboeken. We wijzen je erop dat je Organisatie eigenaar is van de inhoud die je maakt en deelt op de Service en deze inhoud kan op de Service blijven staan en toegankelijk zijn, zelfs nadat je Organisatie Je account deactiveert of beëindigt. Zo is inhoud die je verstrekt via de Service gelijk aan andere soorten inhoud (zoals presentaties of memo's) die je tijdens je werkzaamheden opstelt.

VII. Wijzigingen in het privacybeleid
Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Na een dergelijke update wordt de datum bij 'Laatst bijgewerkt' hieronder aangepast en wordt het nieuwe privacybeleid online geplaatst.

VIII. Contact
Als je vragen hebt over dit privacybeleid of het beleid ten aanzien van acceptabel gebruik van Workplace, neem je contact op met je Organisatie via de beheerder van je Organisatie.
Inwoners van Californië kunnen meer leren over hun privacyrechten als consument door contact op te nemen met hun Organisatie via de beheerder van hun Organisatie.

Laatst bijgewerkt: 5 april 2022