Statistieken en gegevens

Via Workplace-statistieken kun je het Workplace-gebruik binnen je organisatie bijhouden en meten. Lees meer over hoe je connecties, berichten, betrokkenheid en groepen kunt volgen.

Statistieken in het administratiepanel biedt tools om het gebruik van Workplace in je organisatie te meten. Statistieken kan worden gebruikt om registraties van werknemers, trends binnen groepen en activiteit op berichtniveau te volgen.
Statistieken bestaat uit vijf verschillende tabbladen:
 • Mensen: houd bij hoe actief je organisatie is op Workplace.
 • Activiteit: bekijk hoeveel inhoud je organisatie maakt en hoeveel mensen hiermee interactie hebben.
 • Groepen: houd het maken van groepen en hun activiteit bij.
 • Berichten: meet de vind-ik-leuks, opmerkingen en weergaven van een bericht.
 • Connecties: bekijk waar op Workplace samenwerking plaatsvindt.
Systeembeheerders kunnen Statistieken bekijken en gebruiken en kunnen anderen toestemming geven als onderdeel van een aangepaste beheerdersrol.
Was deze informatie nuttig?
Systeembeheerders kunnen aangepaste beheerdersrollen maken om gebruikers toegang te verlenen tot verschillende tabbladen in Statistieken.
Wanneer je een aangepaste beheerdersrol hebt gemaakt, kun je die toegang verlenen tot de volgende afzonderlijke toestemmingen:
 • Activiteitsstatistieken bekijken: deze gebruikers hebben toegang tot alle tabbladen in Statistieken.
 • Berichtstatistieken bekijken en campagnes beheren: wanneer deze gebruikers klikken op hun administratiepanel, hebben ze toegang tot Berichten aan de linkerkant van Workplace.
Voor Berichten kun je gegevens meten en bijhouden vanaf 15 november 2019. Voor alle andere tabbladen is dit vanaf 18 augustus 2019.
Opmerking: statistieken worden uitgebreid zodat je altijd een overzicht tot 2 jaar terug kunt zien. Gegevens die ouder zijn dan 2 jaar, worden verwijderd.
Was deze informatie nuttig?
Gegevens exporteren
Gegevens over mensen of groepen in je Workplace-community in bulk exporteren:
 1. Ga linksboven in je Workplace-profiel naar Administratiepanel.
 2. Klik op Statistieken.
 3. Scrol omlaag en klik op Exporteren voor Personen of Groepen. Vervolgens ontvang je een e-mail van Workplace met daarin een link om het CSV-bestand te downloaden.
Opmerking: je kunt de gegevens ook via je administratiepanel opvragen door naar het tabblad Personen te gaan, bovenaan de pagina op te klikken en Medewerkersinformatie exporteren te selecteren. Klik voor informatie over groepen op Groepen in het administratiepanel, klik vervolgens op en selecteer Groepsinformatie exporteren.

Bulkimports en -exports beheren
Beheerders kunnen de realtime status van bulktaken bekijken via het dashboard Imports/exports onder Personen.
Het dashboard openen:
 1. Ga naar het administratiepanel en selecteer Personen.
 2. Selecteer het tabblad Imports/exports om bulkbestanden te bekijken die eerder naar je Workplace zijn geïmporteerd of geëxporteerd.
 3. Je kunt ook de status van Bulkbewerkingen bekijken en de bulktaken zien die in de afgelopen 30 dagen zijn aangevraagd.
Beheerders kunnen ook bulktaken downloaden die een bestand genereren zodra de taken zijn voltooid. Deze bestanden zijn 4 dagen beschikbaar om te downloaden.

Details over groepsleden exporteren
Beheerders kunnen vanuit het administratiepanel de leden van specifieke Workplace-groepen exporteren.
Gegevens over leden van een specifieke groep exporteren:
 1. Ga naar het administratiepanel en selecteer Groepen.
 2. Zoek de groep, klik op en selecteer Leden exporteren.
 3. Je ontvangt een e-mail met details over de leden van de groep.
De gegevens worden afgeleverd als een link die via e-mail naar de beheerder wordt gestuurd. Deze is 4 dagen toegankelijk voor de gebruiker of andere beheerders binnen hun bedrijf met de toestemming Groepen beheren.
Alle gegevens voldoen aan het standaard privacybeleid, maar beheerders kunnen geen e-mailadressen of afdelingen zien van gebruikers van een ander bedrijf als de geëxporteerde groep een groep met meerdere bedrijven is.
Was deze informatie nuttig?
Hoe kan ik gebruikers toestaan hun Workplace-gegevens te downloaden?
 1. Klik linksboven in Workplace op Administratiepanel.
 2. Klik op Instellingen.
 3. Klik op naast Persoonlijke gegevens downloaden.
 4. Selecteer Inschakelen en klik op Opslaan.
Opmerking: zodra de functie is ingeschakeld, kunnen gebruikers een kopie van hun Workplace-gegevens downloaden. Meer informatie over hoe je je gegevens downloadt. Zoals vastgelegd in onze algemene voorwaarden, kunnen gebruikers met dit hulpmiddel hun gegevens niet verwijderen. Je kunt zien wie zijn of haar gegevens heeft gedownload in de beveiligingslogboeken.
Systeembeheerders kunnen hun gegevens downloaden via de Workplace API met een aangepaste integratie.
Was deze informatie nuttig?
Gegevensbescherming
Een verwerkingsverantwoordelijke is degene die bepaalt waarom en hoe persoonsgegevens op Workplace worden verwerkt. Volgens de AVG moeten verwerkingsverantwoordelijken nalevingsmaatregelen treffen voor hoe persoonsgegevens worden verzameld, waarvoor ze worden gebruikt en hoelang ze worden bewaard. Ze moeten ook zorgen dat mensen toegang hebben tot hun eigen gegevens.
Systeembeheerders beheren hun Workplace als de verwerkingsverantwoordelijke.
Systeembeheerders kunnen ook aanvullende beheerdersrollen maken zodat anderen kunnen helpen met het beheer van Workplace.
Meer informatie over systeembeheerders en aangepaste beheerders vind je hier. Meer informatie over Workplace en de AVG vind je hier.
Was deze informatie nuttig?
De AVG is van toepassing op alle betrokkenen in de Europese Unie en is dus van toepassing op alle bedrijven en organisaties waarbij EU-burgers betrokken zijn bij hun bedrijf of organisatie. De AVG is van toepassing op alle bedrijven die de persoonlijke gegevens verwerken van betrokkenen die woonachtig zijn in de Europese Unie, ongeacht waar het bedrijf gevestigd is.
Workplace biedt de beheerders van je bedrijf effectieve tools, logboeken en beleidsregels om je community te beschermen. Daarnaast beschikken ze over technische opties om je gegevens op elk moment te wijzigen, te verwijderen of op te vragen. Workplace voldoet aan alle wetgeving op het gebied van gegevensbescherming die op ons van toepassing is. Je vindt hier meer informatie over de AVG.
Was deze informatie nuttig?
Groepen met meerdere bedrijven vallen buiten de meeste wetgeving. Leden van groepen met meerdere bedrijven kunnen zelf overeenkomen wie eigenaar is van gegevens in de betreffende groep. Dit is onderhevig aan de toepasselijke lokale wetgeving. Gebruikers kunnen zichzelf verwijderen uit een groep met meerdere bedrijven, maar hun gegevens blijven aanwezig in de groep tenzij ze hun account verwijderen. Meer informatie over groepen met meerdere bedrijven.
Was deze informatie nuttig?
Het recht van iemand om te worden vergeten, is geen nieuw concept van de AVG. Het is momenteel ook een vereiste op grond van de bestaande wetgeving inzake gegevensbescherming. Een gebruiker heeft te allen tijde het recht om de verwerkingsverantwoordelijke te vragen zijn of haar persoonlijke gegevens te verwijderen. Dit recht wordt uitgewerkt in artikel 17 van de AVG. Het is aan de verwerkingsverantwoordelijke om vast te stellen welke grondslagen hij heeft om dergelijke gegevens te blijven verwerken (indien die er zijn) na dit verzoek. Beheerders kunnen te allen tijde verzoeken om de verwijdering van het account van een gebruiker. Dit houdt in dat alle persoonlijke gegevens van die gebruiker die aanwezig zijn in Workplace, worden verwijderd. Dit omvat tevens het profiel en alle geplaatste inhoud en gemaakte opmerkingen.
Was deze informatie nuttig?
Als je werknemer een beheerder van een groep met meerdere bedrijven (MCG) is, kan je bedrijf de gegevens van de groep bekijken via Graph API of het Administratiepanel.
Via Graph API:
tokens om je voor te doen als iemand anders zijn nodig wanneer je informatie van groepen met meerdere bedrijven leest. Het token om je voor te doen als iemand anders moet worden gegenereerd voor een lid van de groep met meerdere bedrijven.
 • Bedrijfsbeheerders kunnen groepen met meerdere bedrijven bekijken als een of meer van hun werknemers lid zijn van die groep.
Via het Administratiepanel:
 • Bedrijfsbeheerders kunnen groepen met meerdere bedrijven bekijken als een of meer van hun werknemers lid zijn van die groep.
 • Bedrijfsbeheerders kunnen zichzelf aanwijzen als beheerders van groepen met meerdere bedrijven
Als je werknemer lid is van een groep met meerdere bedrijven, kan je bedrijf de gegevens in de groep bekijken via Graph API of het Administratiepanel.
Via Graph API:
 • bedrijfsbeheerders kunnen alle inhoud in de groep met meerdere bedrijven lezen.
 • Bedrijfsbeheerders kunnen inhoud verwijderen die is gemaakt door hun werknemers in de groep met meerdere bedrijven.
 • Bedrijfsbeheerders kunnen groepen met meerdere bedrijven bekijken als een of meer van hun werknemers lid zijn van die groep.
Via het Administratiepanel:
 • Bedrijfsbeheerders kunnen groepen met meerdere bedrijven bekijken als een of meer van hun werknemers lid zijn van die groep.
 • Bedrijfsbeheerders kunnen een verzoek indienen om lid te worden van elke groep met meerdere bedrijven met leden van hun community.
Was deze informatie nuttig?
Campagnes
Je kunt een campagne maken om statistieken weer te geven over je geselecteerde berichten en campagnes.
Een campagne maken
Een campagne maken:
 1. Klik in het linkermenu van je nieuwsoverzicht op Administratiepanel.
 2. Selecteer Campagnes.
 3. Klik rechtsboven op + Campagne maken, voeg een naam toe voor je campagne en klik op Maken.
Berichten toevoegen aan een campagne
Je kunt gepubliceerde groepsberichten waarvoor je weergavetoestemmingen hebt, toevoegen aan een campagne. Als een bericht waarvoor je geen weergavetoestemmingen hebt, is toegevoegd aan een campagne, heb je nog steeds toegang tot de gerapporteerde gegevens. Je kunt dan echter niet het berichtvoorbeeld bekijken in het gedeelte Berichten in deze campagne.
Berichten toevoegen aan een campagne:
 1. Selecteer de campagne waaraan je berichten wilt toevoegen.
 2. Klik op + Bericht toevoegen.
 3. Voer de bericht-URL of -ID in en klik op Toevoegen.
Je kunt maximaal 50 berichten toevoegen aan een campagne. Je kunt ook een bericht aan een campagne toevoegen door rechts van je bericht te klikken op en Bericht toevoegen aan een campagne te selecteren. Vervolgens kun je het bericht toevoegen aan een bestaande campagne of een nieuwe campagne maken met dat bericht.
Als je campagne is ingesteld met de berichten die je wilt bijhouden, kun je kiezen tussen 2 rapportageopties:
 • Mensen: dit is rapportage op basis van mensen en hierbij wordt gekeken naar het afzonderlijke aantal mensen dat ten minste één bericht in een campagne heeft gezien of er een opmerking of reactie bij heeft geplaatst.
 • Betrokkenheid: dit is rapportage op basis van acties en hierbij worden de aantallen voor Gezien door, Opmerkingen en Reacties voor elk bericht binnen een campagne opgeteld.
Welke statistieken worden er weergegeven?
Niet alle statistieken worden weergegeven voor campagnes die één of meer berichten bevatten die zijn gepubliceerd vóór 9 april 2020. Als de campagne één of meer berichten bevat van vóór 15 november 2019, worden er slechts 2 gegevenssets getoond:
 • Consumptie in de loop der tijd
 • Gevoel bij campagne na verloop van tijd
Als de campagne één of meer berichten bevat die zijn gepubliceerd tussen 16 november 2019 en 8 april 2020, worden er geen aantallen voor Mensen getoond.
Welke beheerders hebben toegang tot campagnes?
De volgende beheerders kunnen campagnes maken, bewerken en bekijken:
 • Systeembeheerder
 • Inhoudmoderator
 • Accountbeheerder
 • Analist
Systeembeheerders kunnen de toestemming om alle Workplace-statistieken te bekijken en campagnes te beheren, toewijzen aan aangepaste beheerdersrollen. Ze kunnen ook toestemming geven om berichtstatistieken te bekijken.
Was deze informatie nuttig?
Enquêtes
Het gedeelte Enquêtes van het administratiepanel is alleen toegankelijk voor systeembeheerders, inhoudsmoderators of beheerders met een aangepaste rol die hen toestaat om enquêtes te beheren.
Als je een enquête maakt, krijgen de ontvangers een Workplace-chatbericht met twee mogelijke acties: Enquête invullen en Herinnering sturen. Als de ontvanger de enquête niet heeft ingevuld of een herinnering heeft ingesteld, stuurt Workplace een follow-upbericht 24 uur nadat de enquête oorspronkelijk is gestuurd.
Een enquête maken of bekijken:
 1. Klik in je administratiepanel op Enquêtes. Je krijgt een lijst te zien met enquêtes en hun status.
 2. Als je een nieuwe enquête wilt maken, klik je rechtsboven op Enquête maken.
 3. Vul de volgende velden in het gedeelte Details in:
  Titel: voer een unieke naam in voor je enquête die bestaat uit maximaal 75 tekens.
  Uitnodigingsbericht: schrijf een optioneel uitnodigingsbericht. Als je geen uitnodigingsbericht toevoegt, wordt er een standaardbericht gestuurd.
 4. Klik op Doorgaan.
 5. Voeg in het gedeelte Vragen maximaal 5 vragen toe en klik op Doorgaan. Vragen kunnen allerlei soorten antwoorden hebben en kunnen worden ingesteld als optioneel. Klik op Doorgaan.
 6. In het gedeelte Ontvangers kun je kiezen uit de opties Verzameling mensen of Handmatige lijst om een lijst met tot wel 30.000 mensen te importeren via de geleverde sjabloon. Je kunt je enquête ook verzenden via links of een aangepaste e-mail die kan worden gepersonaliseerd met de naam van de ontvanger. Klik op Doorgaan.
 7. In het gedeelte Duur kun je kiezen hoe vaak je de enquête wilt uitvoeren. Kies de tijden en datums die het beste werken voor je enquête.
  • Als je kiest voor Een keer voor iedereen, krijgen alle geselecteerde ontvangers de enquête in een keer.
  • Als je kiest voor Herhalend voor willekeurige steekproeven, ontvangen willekeurige steekproeven van de geselecteerde ontvangers de enquête binnen de ingestelde tijdsperiode. Iedere steekproef ontvangt de enquête eenmalig.
De enquêteresultaten zijn anoniem en de resultaten worden alleen getoond als vier of meer mensen de enquête hebben ingevuld. Als minder dan vier mensen de enquête hebben ingevuld, worden de resultaten niet gedeeld.
Zodra een enquête is gepubliceerd, kan deze niet worden bewerkt. Je kunt de enquête wel op ieder moment annuleren. Zodra een enquête is voltooid, kan deze niet worden geannuleerd.
Voor meer informatie over hoe enquêtes je kunnen helpen het werknemersgevoel binnen je organisatie te meten, ga je naar Zien wat er binnen jouw bedrijf speelt.
Opmerking: Er geldt een limiet van 100.000 deelnemers per enquête.
Was deze informatie nuttig?