Statistieken en gegevens

Via Workplace-statistieken kun je het Workplace-gebruik binnen je organisatie bijhouden en meten. Lees meer over hoe je connecties, berichten, betrokkenheid en groepen kunt volgen.

Dit artikel is alleen van toepassing op beheerders van Workplace Advanced en Workplace Enterprise.
Statistieken is een gedeelte van het administratiepanel dat hulpmiddelen biedt om het gebruik van Workplace in je organisatie te meten. Statistieken kan worden gebruikt om registraties van werknemers, trends binnen groepen en activiteit op berichtniveau te volgen.
Statistieken bestaat uit vijf verschillende tabbladen:
 • Mensen: bekijk hoe actief je organisatie is op Workplace, vanaf de lancering tot aan de introductie en maandelijkse activiteiten.
 • Inhoud: hier kun je zien hoeveel inhoud je organisatie maakt en hoeveel mensen actief bijdragen.
 • Groepen: bekijk welke groepen zijn gemaakt en activiteit van groepen op Workplace en in je meest actieve groepen.
 • Berichten: op dit tabblad kun je het aantal vind-ik-leuks, opmerkingen en weergaven van een bericht bekijken om de impact van communicatie te volgen aan de hand van geavanceerde prestatiegegevens op berichtniveau.
 • Connecties: bekijk waar op Workplace samenwerking plaatsvindt op basis van interacties tussen mensen.
Alleen beheerders op Workplace kunnen Statistieken bekijken en gebruiken. Mensen met aangepaste beheerdersrollen kunnen Statistieken ook bekijken. Meer informatie over het maken van aangepaste beheerdersrollen.
Was deze informatie nuttig?
Systeembeheerders kunnen aangepaste beheerdersrollen maken om gebruikers toegang te verlenen tot verschillende tabbladen in Statistieken.
Wanneer je een aangepaste beheerdersrol hebt gemaakt, kun je die toegang verlenen tot de volgende afzonderlijke toestemmingen:
 • Activiteitsstatistieken bekijken: deze gebruikers hebben toegang tot alle tabbladen in Statistieken.
 • Berichtstatistieken bekijken en campagnes beheren: wanneer deze gebruikers klikken op hun administratiepanel, hebben ze toegang tot Berichten aan de linkerkant van Workplace.
Voor Berichten kun je gegevens meten en bijhouden vanaf 15 november 2019. Voor alle andere tabbladen is dit vanaf 18 augustus 2019.
Opmerking: statistieken worden uitgebreid zodat je altijd een overzicht tot 2 jaar terug kunt zien. Gegevens die ouder zijn dan 2 jaar, worden verwijderd.
Was deze informatie nuttig?
Gegevens exporteren
Gegevens over mensen of groepen in je Workplace-community in bulk exporteren:
 1. Ga in het administratiepanel naar Statistieken.
 2. Scrol omlaag en klik op Exporteren voor Personen of Groepen.
 3. Vervolgens ontvang je een e-mail van Workplace met daarin een link om het CSV-bestand te downloaden.
Opmerking: je kunt de gegevens ook via je administratiepanel opvragen door naar het tabblad Personen te gaan, bovenaan de pagina op te klikken en Medewerkersinformatie exporteren te selecteren. Klik voor informatie over groepen op Groepen in het administratiepanel, klik vervolgens op en selecteer Groepsinformatie exporteren.

Bulkimports en -exports beheren
Beheerders kunnen de realtime status van bulktaken bekijken via het dashboard Imports/exports onder Personen.
Het dashboard openen:
 1. Ga in het administratiepanel naar Personen.
 2. Selecteer het tabblad Imports/exports om bulkbestanden te bekijken die eerder naar je Workplace zijn geïmporteerd of geëxporteerd.
 3. Je kunt ook de status van Bulkbewerkingen bekijken en de bulktaken zien die in de afgelopen 30 dagen zijn aangevraagd.
Beheerders kunnen ook bulktaken downloaden die een bestand genereren zodra de taken zijn voltooid. Deze bestanden zijn 4 dagen beschikbaar om te downloaden.

Details over groepsleden exporteren
Beheerders kunnen vanuit het administratiepanel de leden van specifieke Workplace-groepen exporteren.
Gegevens over leden van een specifieke groep exporteren:
 1. Ga in het administratiepanel naar Groepen.
 2. Zoek de groep, klik op en selecteer Leden exporteren.
 3. Je ontvangt een e-mail met details over de leden van de groep.
De gegevens worden afgeleverd als een link die via e-mail naar de beheerder wordt gestuurd. Deze is 4 dagen toegankelijk voor de gebruiker of andere beheerders binnen hun bedrijf met de toestemming Groepen beheren.
Alle gegevens voldoen aan het standaard privacybeleid, maar beheerders kunnen geen e-mailadressen of afdelingen zien van gebruikers van een ander bedrijf als de geëxporteerde groep een groep met meerdere bedrijven is.
Was deze informatie nuttig?
Hoe kan ik gebruikers toestaan hun Workplace-gegevens te downloaden?
 1. Klik linksboven in Workplace op Administratiepanel.
 2. Klik op Instellingen.
 3. Klik op naast Persoonlijke gegevens downloaden.
 4. Selecteer Inschakelen en klik op Opslaan.
Opmerking: zodra de functie is ingeschakeld, kunnen gebruikers een kopie van hun Workplace-gegevens downloaden. Meer informatie over hoe je je gegevens downloadt. Zoals vastgelegd in onze algemene voorwaarden, kunnen gebruikers met dit hulpmiddel hun gegevens niet verwijderen. Je kunt zien wie zijn of haar gegevens heeft gedownload in de beveiligingslogboeken.
Systeembeheerders kunnen hun gegevens downloaden via de Workplace API met een aangepaste integratie.
Was deze informatie nuttig?
Gegevensbescherming
Een verwerkingsverantwoordelijke is degene die bepaalt waarom en hoe persoonsgegevens op Workplace worden verwerkt. Volgens de AVG moeten verwerkingsverantwoordelijken nalevingsmaatregelen treffen voor hoe persoonsgegevens worden verzameld, waarvoor ze worden gebruikt en hoelang ze worden bewaard. Ze moeten ook zorgen dat mensen toegang hebben tot hun eigen gegevens.
Op Workplace Enterprise en Workplace Advanced is een systeembeheerder verwerkingsverantwoordelijke en beheerder.
Systeembeheerders kunnen ook aanvullende beheerdersrollen maken zodat anderen kunnen helpen met het beheer van Workplace.
Meer informatie over systeembeheerders en aangepaste beheerders vind je hier. Meer informatie over Workplace en de AVG vind je hier.
Was deze informatie nuttig?
De AVG is van toepassing op alle betrokkenen in de Europese Unie en is dus van toepassing op alle bedrijven en organisaties waarbij EU-burgers betrokken zijn bij hun bedrijf of organisatie. De AVG is van toepassing op alle bedrijven die de persoonlijke gegevens verwerken van betrokkenen die woonachtig zijn in de Europese Unie, ongeacht waar het bedrijf gevestigd is.
Workplace biedt de beheerders van je bedrijf effectieve tools, logboeken en beleidsregels om je community te beschermen. Daarnaast beschikken ze over technische opties om je gegevens op elk moment te wijzigen, te verwijderen of op te vragen. Workplace voldoet aan alle wetgeving op het gebied van gegevensbescherming die op ons van toepassing is. Je vindt hier meer informatie over de AVG.
Was deze informatie nuttig?
Groepen met meerdere bedrijven vallen buiten de meeste wetgeving. Leden van groepen met meerdere bedrijven kunnen zelf overeenkomen wie eigenaar is van gegevens in de betreffende groep. Dit is onderhevig aan de toepasselijke lokale wetgeving. Gebruikers kunnen zichzelf verwijderen uit een groep met meerdere bedrijven, maar hun gegevens blijven aanwezig in de groep tenzij ze hun account verwijderen. Meer informatie over groepen met meerdere bedrijven.
Was deze informatie nuttig?
Het recht van iemand om te worden vergeten, is geen nieuw concept van de AVG. Het is momenteel ook een vereiste op grond van de bestaande wetgeving inzake gegevensbescherming. Een gebruiker heeft te allen tijde het recht om de verwerkingsverantwoordelijke te vragen zijn of haar persoonlijke gegevens te verwijderen. Dit recht wordt uitgewerkt in artikel 17 van de AVG. Het is aan de verwerkingsverantwoordelijke om vast te stellen welke grondslagen hij heeft om dergelijke gegevens te blijven verwerken (indien die er zijn) na dit verzoek. Beheerders kunnen te allen tijde verzoeken om de verwijdering van het account van een gebruiker. Dit houdt in dat alle persoonlijke gegevens van die gebruiker die aanwezig zijn in Workplace, worden verwijderd. Dit omvat tevens het profiel en alle geplaatste inhoud en gemaakte opmerkingen.
Was deze informatie nuttig?
Dit artikel is alleen van toepassing op beheerders van Workplace Premium-community's

Als je werknemer een beheerder van een groep met meerdere bedrijven (MCG) is, kan je bedrijf de gegevens van de groep bekijken via Graph API of het Administratiepanel.
Via Graph API:
tokens om je voor te doen als iemand anders zijn nodig wanneer je informatie van groepen met meerdere bedrijven leest. Het token om je voor te doen als iemand anders moet worden gegenereerd voor een lid van de groep met meerdere bedrijven.
 • bedrijfsbeheerders kunnen groepen met meerdere bedrijven bekijken als een of meer van hun werknemers lid is van die groep
Via het Administratiepanel:
 • bedrijfsbeheerders kunnen groepen met meerdere bedrijven bekijken als een of meer van hun werknemers lid is van die groep
 • Bedrijfsbeheerders kunnen zichzelf aanwijzen als beheerders van groepen met meerdere bedrijven
Als je werknemer lid is van een groep met meerdere bedrijven, kan je bedrijf de gegevens in de groep bekijken via Graph API of het Administratiepanel.
Via Graph API:
 • bedrijfsbeheerders kunnen alle inhoud in groep met meerdere bedrijven lezen
 • Bedrijfsbeheerders kunnen inhoud verwijderen die is gemaakt door hun werknemers in de groep met meerdere bedrijven
 • bedrijfsbeheerders kunnen groepen met meerdere bedrijven bekijken als een of meer van hun werknemers lid is van die groep
Via het Administratiepanel:
 • bedrijfsbeheerders kunnen groepen met meerdere bedrijven bekijken als een of meer van hun werknemers lid is van die groep
 • Bedrijfsbeheerders kunnen een verzoek indienen om lid te worden van elke groep met meerdere bedrijven met leden van hun community


Was deze informatie nuttig?
Campagnes
You can create a campaign to show metrics for your selected posts and campaigns.
Create a campaign
To create a campaign:
 1. Go to your Admin Panel on the left of your Workplace.
 2. Select Campaigns.
 3. Click + Create New Campaign on the right, add a name for your campaign and click Create.
Add posts to a campaign
You can add any published group post that you have viewing permissions for to a campaign. If a post that you don't have viewing permissions for is added to a campaign, you'll still have access to the reported data, but you won't be able to see the post preview in the Posts in this campaign section.
To add posts to a campaign:
 1. Select the campaign you'd like to add posts to.
 2. Click + Add Post.
 3. Enter post URL or ID and click Add.
You can add up to 50 posts to a campaign. You can also add a post to a campaign by clicking on the right of your post and selecting Add post to a campaign. You can then add the post to an existing campaign, or create a new campaign using that post.
When your campaign has been set up with the posts you want to track, you can choose between two reporting options:
 • People - This is people based reporting, which looks at the discrete number of people who have seen, commented or reacted on at least one post in a campaign.
 • Engagement - This is action based reporting, which sums up the Seen by, Comments and Reactions for each post within a campaign.
What metrics will be displayed?
Not all metrics are shown for campaigns containing one or more posts that were published before April 9, 2020. If the campaign contains one or more posts from before November 15, 2019, only 2 data sets will be shown:
 • Consumption Over Time
 • Campaign Sentiment Over Time
If the campaign contains one or more posts that were published from November 16, 2019 to April 8, 2020, no People counts will be shown.
Which admins can access campaigns?
The following admins can create, edit and view campaigns:
 • System admin
 • Content Moderator
 • Account Manager
 • Analyst
System admins can also assign the permission to see post insights and manage campaigns to custom admin roles.
Was deze informatie nuttig?
Enquêtes
Het gedeelte Enquêtes van het administratiepanel is alleen toegankelijk voor systeembeheerders, inhoudsmoderators of beheerders met een aangepaste rol die hen toestaat om enquêtes te beheren.
Als je een enquête maakt, krijgen de ontvangers een Workplace-chatbericht met twee mogelijke acties: Enquête invullen en Herinnering sturen. Als de ontvanger de enquête niet heeft ingevuld of een herinnering heeft ingesteld, stuurt Workplace een follow-upbericht 24 uur nadat de enquête oorspronkelijk is gestuurd.
Een enquête maken of bekijken:
 1. Klik in je administratiepanel op Enquêtes. Je krijgt een lijst te zien met enquêtes en hun status.
 2. Als je een nieuwe enquête wilt maken, klik je rechtsboven op Enquête maken.
 3. Vul de volgende velden in het gedeelte Details in:
  Titel: voer een unieke naam in voor je enquête die bestaat uit maximaal 75 tekens.
  Uitnodigingsbericht: schrijf een optioneel uitnodigingsbericht. Als je geen uitnodigingsbericht toevoegt, wordt er een standaardbericht gestuurd.
 4. Klik op Doorgaan.
 5. Voeg in het gedeelte Vragen maximaal 5 vragen toe en klik op Doorgaan. Vragen kunnen allerlei soorten antwoorden hebben en kunnen worden ingesteld als optioneel. Klik op Doorgaan.
 6. In het gedeelte Ontvangers kun je kiezen uit de opties Verzameling mensen of Handmatige lijst om een lijst met tot wel 30.000 mensen te importeren via de geleverde sjabloon. Je kunt je enquête ook verzenden via links of een aangepaste e-mail die kan worden gepersonaliseerd met de naam van de ontvanger. Klik op Doorgaan.
 7. In het gedeelte Duur kun je kiezen hoe vaak je de enquête wilt uitvoeren. Kies de tijden en datums die het beste werken voor je enquête.
  • Als je kiest voor Een keer voor iedereen, krijgen alle geselecteerde ontvangers de enquête in een keer.
  • Als je kiest voor Herhalend voor willekeurige steekproeven, ontvangen willekeurige steekproeven van de geselecteerde ontvangers de enquête binnen de ingestelde tijdsperiode. Iedere steekproef ontvangt de enquête eenmalig.
De enquêteresultaten zijn anoniem en de resultaten worden alleen getoond als vier of meer mensen de enquête hebben ingevuld. Als minder dan vier mensen de enquête hebben ingevuld, worden de resultaten niet gedeeld.
Zodra een enquête is gepubliceerd, kan deze niet worden bewerkt. Je kunt de enquête wel op ieder moment annuleren. Zodra een enquête is voltooid, kan deze niet worden geannuleerd.
Voor meer informatie over hoe enquêtes je kunnen helpen het werknemersgevoel binnen je organisatie te meten, ga je naar Zien wat er binnen jouw bedrijf speelt.
Opmerking: Er geldt een limiet van 100.000 deelnemers per enquête.
Was deze informatie nuttig?