Markeren als Belangrijk

Door een bericht te markeren als Belangrijk, zorg je ervoor dat iedereen in je organisatie alle kritieke updates ontvangt. Belangrijke berichten activeren e-mailmeldingen, worden bovenaan het nieuwsoverzicht weergegeven en bieden systeembeheerders toegang tot specifieke statistieken over betrokkenheid bij berichten.

Als je een bericht markeert als belangrijk, licht je belangrijke inhoud uit. Berichten die zijn gemarkeerd als belangrijk, worden voor alle groepsleden bovenaan het nieuwsoverzicht weergegeven.
Vastgezette berichten zijn een manier om te zorgen dat een informatief bericht bovenaan een groep blijft staan. Omdat vastgezette berichten alleen bovenaan een groep worden gedeeld en daar voor onbepaalde tijd blijven staan, wordt deze functie vaak gebruikt om details over het doel van de groep te delen. Meer informatie vind je hier.
Als je een gebruiker promoot zodat deze bovenaan het nieuwsoverzicht wordt weergegeven, zorg je ervoor dat alles wat die gebruiker plaatst voor elke werknemer bovenaan het nieuwsoverzicht wordt weergegeven. Deze optie wordt meestal gebruikt voor leidinggevenden of andere accounts die een significant bereik nodig hebben. Meer informatie vind je hier.
Was deze informatie nuttig?
Belangrijke berichten kunnen worden beheerd door systeembeheerders, inhoudsmoderators en aangepaste beheerdersrollen met toestemming berichten als Belangrijk te markeren. Dit artikel is alleen van toepassing op gebruikers van Workplace Advanced en Workplace Enterprise.
Wanneer een systeembeheerder of inhoudsmoderator een bericht markeert als Belangrijk:
 • Het belangrijke bericht wordt bovenaan het nieuwsoverzicht van alle groepsleden weergegeven.
 • Het wordt bovenaan weergegeven in de groep waarin het is geplaatst.
 • Er worden statistieken voor belangrijke berichten beschikbaar gemaakt.
 • Alle groepsleden ontvangen een melding.
Beheerders, moderators en anderen met toestemming om berichten als belangrijk te markeren, hebben bovendien de mogelijkheid om alle groepsleden een melding per e-mail te sturen.
Een belangrijk bericht maken
Een bericht markeren als Belangrijk:
 1. Klik op in het bericht en selecteer Markeren als belangrijk.
 2. Selecteer het aantal dagen dat het bericht bovenaan het overzicht moet worden weergegeven (je kunt kiezen uit 1 tot 7 dagen).
 3. Kies welke actieknop je wilt weergeven bij het bericht.
 4. Geef aan of er een e-mailmelding moet worden gestuurd naar alle groepsleden.
 5. Klik op Bevestigen.
Belangrijke berichten worden voor alle groepsleden bovenaan de groep en het nieuwsoverzicht weergegeven tot:
 • De tijd die de beheerder heeft aangegeven voorbij is.
 • Het groepslid op de actieknop Markeren als gelezen, Negeren of Klaar heeft gedrukt.
Als er meerdere berichten zijn gemarkeerd als belangrijk, wordt het recentste bericht als eerste weergegeven.
Degene die het bericht oorspronkelijk als belangrijk heeft gemarkeerd, heeft ook de mogelijkheid om follow-upmeldingen te sturen.
Was deze informatie nuttig?
Dit artikel is alleen van toepassing op gebruikers van Workplace Advanced en Workplace Enterprise.
Berichten kunnen maximaal 7 dagen worden gemarkeerd als belangrijk. Een dag wordt berekend als een tijdsvenster van 24 uur en niet als een kalenderdag.
Een bericht eerder dan verwacht verwijderen van bovenaan het nieuwsoverzicht:
 1. Ga naar Administratiepanel.
 2. Klik op Rapportage > Inhoud.
 3. Klik onder Belangrijke berichten op Bericht bekijken op het desbetreffende bericht.
 4. Klik in het vervolgkeuzemenu op Bericht geen prioriteit meer geven.
Opmerking: Gebruikers kunnen markeren als gelezen gebruiken om een belangrijk bericht eerder dan de door de beheerder vastgestelde vervaldatum uit hun nieuwsoverzicht te verwijderen.
Was deze informatie nuttig?
Je kunt leidinggevenden of andere bedrijfsleiders boven aan het nieuwsoverzicht toevoegen, zodat hun berichten als eerste worden weergegeven.
Berichten van een medewerker boven aan het nieuwsoverzicht weergeven:
 1. Klik rechtsboven in Workplace op Administratiepanel.
 2. Klik op Personen.
 3. Klik op naast [Het aantal] personen bewerken bovenaan de pagina en selecteer Berichten promoten in het nieuwsoverzicht.
 4. Voer de naam of het e-mailadres van de medewerker in van wie de berichten als eerste moeten worden weergegeven en klik vervolgens op Toevoegen.
 5. Klik op Klaar.
Opmerking: je moet een beheerder zijn om een medewerker boven aan het nieuwsoverzicht toe te voegen.
Was deze informatie nuttig?
Dit artikel is alleen van toepassing op gebruikers van Workplace Advanced en Workplace Enterprise.
Wanneer een bericht wordt gemarkeerd als belangrijk, ontvangt de gebruiker een melding ongeacht zijn/haar instellingen voor meldingen.
Een beheerder kan er ook voor kiezen om een e-mailmelding te versturen. Als een e-mailmelding wordt verzonden, wordt deze verzonden naar alle groepsleden, zelfs als ze er eerder voor hebben gekozen geen e-mailmeldingen te ontvangen.
Aanvullende meldingen verzenden
De beheerder of inhoudmoderator die het bericht oorspronkelijk als belangrijk heeft gemarkeerd, kan op ieder moment follow-upmeldingen verzenden.
Aanvullende meldingen verzenden:
 1. Ga naar de groep waarin het belangrijke bericht is gemaakt.
 2. Klik onder het bericht op Melding sturen.
 3. Kies of je een melding wilt verzenden naar Mensen die je bericht niet hebben gezien of Mensen die niet op de knop in je bericht hebben geklikt.
 4. Kies of je ook een e-mailmelding wilt verzenden naar je geselecteerde doelgroep.
 5. Klik op Verzenden.
Alleen de beheerder, inhoudmoderator of gebruiker met aangepaste toestemmingen die het bericht oorspronkelijk als belangrijk heeft gemarkeerd, kan aanvullende meldingen verzenden.
Er geldt geen limiet voor het aantal keren dat je meldingen kunt verzenden. De optie Melding sturen is echter niet meer beschikbaar zodra alle groepsleden je bericht hebben bekeken.
Was deze informatie nuttig?
Dit artikel is alleen van toepassing op gebruikers van Workplace Advanced
Het aantal berichten dat tegelijk als belangrijk kan worden ingesteld, is niet beperkt. Je ziet het meest recente belangrijke bericht bovenaan in je nieuwsoverzicht. Zodra dat belangrijke bericht is bekeken, wordt het volgende bericht weergegeven. Je kan er ook voor kiezen om alle belangrijke berichten te bekijken.
Opmerking: je kunt het aantal belangrijke berichten in het nieuwsoverzicht nu verminderen via de actie Markeren als gelezen.
Was deze informatie nuttig?
Dit artikel is alleen van toepassing op beheerders van Workplace.
Bekijken hoe berichten die je markeert als belangrijk, presteren:
 1. Klik linksboven in Workplace op Administratiepanel en klik vervolgens op Belangrijke berichten.
 2. Zoek het bericht dat je wilt bekijken onder Actief of Afgelopen aan de rechterkant.
Je kunt statistieken voor actieve en afgelopen belangrijke berichten bekijken, waaronder:
 • Gezien door
 • Gemarkeerd als gelezen
 • Opmerkingen
 • Reacties
 • Wie het bericht als belangrijk heeft gemarkeerd
 • Datum waarop de promotie is gemaakt
 • Vervaldatum van de promotie
 • Mogelijkheid om actieve promoties te beëindigen
Je kunt ook klikken om het bericht te bekijken of de statistieken te exporteren in een spreadsheet.
Was deze informatie nuttig?
Dit artikel is alleen van toepassing op beheerders van Workplace Essential en Workplace Advanced. Je moet een beheerder zijn die is aangemeld bij Workplace op je computer om deze functie te kunnen gebruiken.
Iemands tijdlijnberichten boven aan het nieuwsoverzicht van je community weergeven:
 1. Klik linksboven in je startpagina op Administratiepanel.
 2. Klik op Personen.
 3. Klik op naast de naam van de persoon wiens berichten je wilt promoten.
 4. Selecteer Berichten promoten in het nieuwsoverzicht.
Houd er rekening mee dat je groepsberichten niet kunt instellen om boven aan iemands nieuwsoverzicht te worden weergegeven.
Opmerking: volg dezelfde stappen en selecteer Berichtpromotie uitschakelen om de berichten van een persoon niet meer te promoten.
Was deze informatie nuttig?