Wat is Leren op Workplace en hoe gebruik ik het?

Leren is een functie op Workplace waarmee je educatief gerelateerde berichten kunt verzamelen binnen een groep en deze in een eenheid kunt plaatsen. Deze eenheden zijn verschillende onderwerpen die je in Leren kunt maken om berichten als trainingsmateriaal, educatieve informatie en ontwikkelingshulpmiddelen te verzamelen.
Ga naar je groep en klik op Meer om naar Leren te gaan. Alleen de groepsbeheerder kan leereenheden maken en bewerken.
Eenheden maken
 1. Ga naar de groep waarvoor je een eenheid wilt maken.
 2. Klik op Meer en vervolgens op Leren.
 3. Klik op Eenheid maken en voeg een titel en optionele beschrijving toe.
 4. Klik op Opslaan.
Leereenheden beheren
Een bestaand bericht toevoegen aan een leereenheid:
 1. Zoek het bericht dat je wilt toevoegen en klik op .
 2. Klik op Bericht toevoegen aan eenheid en selecteer aan welke eenheid je het bericht wilt toevoegen.
 3. Voeg een titel toe aan het bericht en klik op Opslaan.
Een bericht verwijderen uit een leereenheid:
 1. Ga naar de eenheid waaruit je een bericht wilt verwijderen.
 2. Klik rechtsboven in het bericht op en vervolgens op Bericht verwijderen.
 3. Selecteer Verwijderen uit eenheid of Verwijderen uit groep.
Een leereenheid verwijderen:
 1. Ga naar de groep waaruit je een eenheid wilt verwijderen, klik op Meer en vervolgens op Leren.
 2. Klik naast de naam van de eenheid op en vervolgens op Eenheid verwijderen.
 3. Klik op Eenheid verwijderen om te bevestigen.
Was deze informatie nuttig?