Groepen beheren

Systeembeheerders kunnen zichzelf beheerderstoegang geven tot elke groep binnen hun Workplace-community, een groep markeren als officieel, groepslidmaatschap automatiseren en groepen volledig verwijderen.

Als je de groepsbeheerder bent en niemand anders is lid van de groep, wordt de groep verwijderd zodra je deze verlaat.
Daarbij kunnen systeembeheerders en inhoudmoderators in Workplace Advanced-community's elke groep verwijderen.
Een groep verwijderen in Workplace Advanced:
 1. Klik rechtsboven in Workplace op Administratiepanel.
 2. Klik op Groepen en zoek naar de groep die je wilt verwijderen.
 3. Klik op en selecteer Groep verwijderen.
 4. Voer in het vak de naam van de groep in en klik op Groep verwijderen.
Opmerking: het verwijderen van een groep kan niet ongedaan worden gemaakt. Nadat een groep is verwijderd, zijn alle berichten, leden en bestanden definitief verwijderd.
Groepen met meerdere bedrijven
Een groep met meerdere bedrijven (MCG) wordt automatisch verwijderd als alle leden de groep verlaten. Een groepsbeheerder kan iedereen uit de groep verwijderen en vervolgens zichzelf om de groep te verwijderen.
Was deze informatie nuttig?
Je moet een systeembeheerder of inhoudmoderator zijn om jezelf beheerder van een groep te maken.
Jezelf beheerder maken van een groep via je computer:
 1. Klik in het linkermenu van je nieuwsoverzicht op Administratiepanel.
 2. Klik op Groepen en zoek naar de groep waarvan je beheerder wilt worden.
 3. Klik naast de groep op en selecteer Mij instellen als beheerder of Lid worden als beheerder.
Opmerking: analisten of accountmanagers kunnen zichzelf niet instellen als beheerder van een groep.
Was deze informatie nuttig?
Systeembeheerders van Workplace kunnen automatisch groepslidmaatschap inschakelen. Hiermee kunnen groepsbeheerders leden automatisch toevoegen op basis van profielgegevens, zoals functie of locatie.
Deze functie inschakelen vanaf je computer:
 1. Klik in het linkermenu van je nieuwsoverzicht op Administratiepanel.
 2. Klik op Instellingen.
 3. Klik onder het gedeelte Groepen op naast Automatisch lidmaatschap.
 4. Selecteer Inschakelen en klik op Opslaan.
Was deze informatie nuttig?
Alle groepen voor je bedrijf bekijken, met uitzondering van geheime groepen, als je geen beheerder bent:
 1. Klik op je startpagina op Alles weergeven... links onder Groepen.
 2. Klik bovenaan de pagina op Alle groepen weergeven.
Alle groepen voor je bedrijf bekijken, inclusief geheime groepen, als je een communitybeheerder op Workplace Advanced bent:
 1. Klik linksboven op Workplace op Administratiepanel.
 2. Klik op Groepen.
Hier zie je een lijst met alle groepsnamen, het aantal leden en beheerders van elke groep, de datum waarop de groep is gemaakt en de privacyinstellingen voor elke groep.
Was deze informatie nuttig?
Je moet een beheerder zijn die is aangemeld bij Workplace om vanaf je computer een groep van een e-maildistributielijst te maken. Je kunt momenteel alleen e-mailgroepen van Microsoft en G Suite importeren.
Je kunt maximaal 500 Workplace-groepen maken op basis van je e-mailgroepen van Microsoft en G Suite. Een groep maken van een e-maildistributielijst:
 1. Klik in het linkermenu van je nieuwsoverzicht op Administratiepanel.
 2. Klik op Groepen.
 3. Klik rechtsboven op Meerdere groepen maken en klik vervolgens op Maak groepen via een e-maillijst.
 4. Selecteer Microsoft of G Suite, en klik op Aan de slag.
 5. Kies een account en selecteer de distributielijst(en) waarvan je een groep of groepen wilt maken.
 6. Klik op Doorgaan met [aantal] groepen.
 7. Wijzig de beheerder van de groep door de beheerder van je e-mailgroep van Microsoft of G Suite te wijzigen. Je kunt nieuwe beheerders of moderators toevoegen binnen de groep op Workplace.
 8. Klik op Klaar.
 9. Bewerk de instellingen van je groep of groepen en klik vervolgens op Doorgaan met [aantal] groepen.
 10. Klik op Groep maken.
Opmerking: wijzigingen die je aanbrengt in Workplace-groepen, zijn niet van toepassing op de overeenkomende e-mailgroepen van Microsoft of G Suite. Als je mensen toevoegt aan je e-mailgroepen van Microsoft of G Suite, worden ze automatisch toegevoegd aan de Workplace-groepen. Als je mensen verwijdert uit je e-mailgroepen van Microsoft of G Suite, worden ze niet automatisch verwijderd uit de overeenkomende Workplace-groepen. Als een groepslid de groep verlaat, kan hij of zij niet opnieuw worden toegevoegd als de groep synchroniseert met de e-maillijst.
Was deze informatie nuttig?
Alleen systeembeheerders, inhoudmoderators en aangepaste beheerdersrollen met machtigingen om groepen te beheren kunnen groepen markeren als officieel of deze markering verwijderen. Deze functie is alleen beschikbaar voor gebruikers in Workplace Advanced en Workplace Enterprise.
Een groep markeren als officieel:
 1. Klik vanuit het administratiepanel op Groepen.
 2. Klik rechts van de groep die je wilt markeren als officieel en klik vervolgens op Groep markeren als officieel.
 3. Je ziet een instructie Groep markeren als officieel. Klik op OK om door te gaan. Naast de groepsnaam verschijnt een pictogram van een officiële groep.
De markering van een groep als officieel verwijderen:
 1. Klik vanuit het administratiepanel op Groepen.
  Officiële groepen worden gemarkeerd met een pictogram in de kolom Naam.
 2. Klik rechts van de groep waarvan je de markering als officieel wilt verwijderen en klik vervolgens op Markering van groep als officieel verwijderen.
 3. Je ziet een instructie Markering van groep als officieel verwijderen. Klik op OK om door te gaan. Het pictogram van de officiële groep wordt verwijderd.
Opmerking: Groepen met meerdere bedrijven kunnen niet worden gemarkeerd als officieel.
Je kunt een groep ook markeren als Officieel of deze markering verwijderen door te klikken op rechtsboven in de groep, onder de groepsomslagfoto. Je kunt een groep ook markeren als officieel vanuit het gedeelte Info van je groep.
Was deze informatie nuttig?
Nee, maar zodra je een aanbeveling doet voor een groep, kun je de originele groep aanbevelen. De oorspronkelijke groep raadt de nieuwe groep aan en de nieuwe groep beveelt de oorspronkelijke groep aan.
Meer informatie over hoe je groepen beheert op Workplace.
Was deze informatie nuttig?