Veiligheidscheck

Via Veiligheidscheck kun je het welzijn van je Workplace-community in de gaten houden als er zich een crisisgebeurtenis voordoet. Meer informatie over Veiligheidscheck vind je in Hulpbronnen voor klanten.

Een veiligheidscheck maken
Veiligheidscheck is alleen beschikbaar voor gebruikers van Workplace Advanced. Alleen systeembeheerders kunnen Veiligheidscheck inschakelen.
Je moet een veiligheidsprovider zijn om Veiligheidscheck in te schakelen. Veiligheidsproviders worden aangewezen door systeembeheerders.
Veiligheidscheck inschakelen vanaf je computer als je systeembeheerder bent:
 1. Ga linksboven in Workplace naar het administratiepanel.
 2. Klik op Veiligheidscheck.
 3. Klik op +Veiligheidsprovider toevoegen en voeg jezelf toe als veiligheidsprovider om een veiligheidscheck te maken.
 4. Klik op Klaar.
Opmerking: je kunt ook andere mensen die je gaan helpen met Veiligheidscheck toevoegen als veiligheidsprovider.
Was deze informatie nuttig?
Veiligheidscheck is alleen beschikbaar voor gebruikers van Workplace Advanced
Alleen veiligheidsproviders hebben de mogelijkheid om een veiligheidscheck te maken voor hun Workplace.
Veiligheidsproviders worden aangewezen door systeembeheerders. Veiligheidsproviders toevoegen:
 1. Klik linksboven in je startpagina op Administratiepanel.
 2. Klik onder Functies Advanced-abonnement op Veiligheidscheck.
 3. Klik op +Veiligheidsprovider toevoegen en voer de naam in van de persoon die je wilt toevoegen.
 4. Klik op Klaar.
Systeembeheerders hebben niet automatisch toegang tot Veiligheidscheck. Ze moeten zichzelf aanwijzen als veiligheidsprovider.
Meer informatie over crisiscommunicatie.
Was deze informatie nuttig?
Veiligheidscheck is alleen beschikbaar voor gebruikers van Workplace Advanced. De verantwoordelijkheid voor het maken, versturen en beheren van veiligheidschecks voor werknemers ligt geheel bij de organisatie. Workplace en Facebook kunnen geen acties zien of uitvoeren op basis van de antwoorden van werknemers in Veiligheidscheck voor Workplace.
Je kunt Veiligheidscheck bekijken via je administratiepanel.
Aan de slag met Veiligheidscheck:
 1. Klik op Naar Veiligheidscheck en selecteer vervolgens Crisisgebeurtenis maken.
 2. Vul het crisistype in.
 3. Vul de velden Titel,Locaties en Mensen die hulp bieden in. Als je meer informatie wilt toevoegen aan de crisisgebeurtenis, vul je het gedeelte Informatie over de gebeurtenis in. Je kunt maximaal 200 tekens gebruiken.
 4. Selecteer Voorbeeld van veiligheidscheck bekijken om te zien hoe elk Veiligheidscheck-meldingstype eruit zal zien.
 5. Klik op Klaar om de crisisgebeurtenis te maken.
 6. Klik op + Mensen toevoegen en kies je methode om mensen toe te voegen.
 7. Nu zie je een lijst van de mensen die je hebt toegevoegd. Zodra je met de ene methode mensen hebt toegevoegd, klik je opnieuw op Mensen toevoegen om meer mensen te importeren.
 8. Selecteer in de lijst mensen waarmee je contact wilt opnemen door op het selectievakje naast elke naam te klikken of door iedereen te selecteren.
 9. Klik op Veiligheidscheck verzenden en selecteer de meldingskanalen die je wilt gebruiken om contact op te nemen.
 10. Bevestig dat je de melding wilt versturen door te klikken op Veiligheidscheck versturen. De meldingen worden verzonden. Je kunt op elk moment meldingen opnieuw verzenden door op Veiligheidscheck sturen te klikken.
 11. De antwoordstatus wordt in realtime bijgewerkt op basis van het recentste antwoord van een persoon. Vervolgacties worden bepaald door je organisatie.
Opmerking: Veiligheidscheck wordt vertaald in de taal van het Workplace-account van de gebruiker.
Was deze informatie nuttig?
Veiligheidscheck is alleen beschikbaar voor gebruikers van Workplace Advanced
Veiligheidsproviders kunnen mensen op de volgende manieren toevoegen aan een crisisgebeurtenis:
 • Afzonderlijk door ze handmatig aan de gebeurtenis toe te voegen
 • Importeren per Workplace-groep om alle groepsleden toe te voegen
 • Importeren per werkprofiellocatie in personenprofiel
 • Importeren per CSV (hiervoor heb je alleen e-mailadressen van werknemers nodig)
Was deze informatie nuttig?
Veiligheidscheck is alleen beschikbaar voor gebruikers van Workplace Advanced
Bij het instellen van een crisisgebeurtenis is het locatieveld alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. Hiermee wordt niet bepaald wie er aan een crisisgebeurtenis wordt toegevoegd. Als je werknemers per locatie aan een crisisgebeurtenis wilt toevoegen, gebruik je de optie Importeren per locatie wanneer je mensen aan de crisisgebeurtenis toevoegt.
Meer informatie over crisiscommunicatie.
Was deze informatie nuttig?
Een veiligheidscheck bewerken
Veiligheidscheck is alleen beschikbaar voor gebruikers van Workplace Advanced.
Als je de details van een Veiligheidscheck-crisisgebeurtenis wilt aanpassen nadat je deze hebt gemaakt, klik je in het headergedeelte van de crisisgebeurtenis op Bewerken. Via hier kun je de volgende details voor de crisisgebeurtenis wijzigen: Titel, Locatie, Mensen die hulp bieden en Informatie over de gebeurtenis.
Was deze informatie nuttig?
Veiligheidscheck is alleen beschikbaar voor gebruikers van Workplace Advanced
Je kunt Veiligheidscheck-berichten aanpassen. Het standaard Veiligheidscheck-bericht is:
Dit is een veiligheidscheck van het <Company Name>-team. We denken dat je misschien bent getroffen door: <Crisis Title>. Laat ons weten of je veilig bent of vraag om hulp van het <Company Name>-team.
Je kunt er echter voor kiezen aanvullende informatie toe te voegen wanneer je je Veiligheidscheck-melding instelt. Als er meer informatie is toegevoegd, krijgen mensen de optie om deze te bekijken. Er kan aanvullende informatie worden toegevoegd van 200 tekens en deze is zichtbaar in elk meldingstype.
Was deze informatie nuttig?
Veiligheidscheck is alleen beschikbaar voor gebruikers van Workplace Advanced.
Je kunt mensen alleen uit een crisisgebeurtenis verwijderen als je nog geen melding hebt gestuurd.
Als je iemand uit de crisisgebeurtenis wilt verwijderen, klik je op naast de naam van de betreffende persoon en vervolgens op Persoon verwijderen.
Was deze informatie nuttig?
Veiligheidscheck is alleen beschikbaar voor gebruikers van Workplace Advanced. Dit artikel is alleen van toepassing op beheerders.
Je kunt iemands status in een veiligheidscheck handmatig bijwerken of wijzigen door de regel van die persoon op de crisisgebeurtenispagina te selecteren en zijn/haar status te wijzigen via het vervolgkeuzemenu. Je kunt ook opmerkingen voor individuele personen toevoegen door op het pictogram Opmerkingen te klikken.

Was deze informatie nuttig?
Veiligheidscheck is alleen beschikbaar voor gebruikers van Workplace Advanced.
Als je bent toegevoegd als veiligheidsprovider, heb je toegang tot alle functies van Veiligheidscheck, waaronder alle crisisgebeurtenissen die zijn gemaakt door andere veiligheidsproviders.
Je vindt Veiligheidscheck onder Functies Advanced-abonnement in het administratiepanel. Meer informatie over Veiligheidscheck.
Was deze informatie nuttig?
Veiligheidscheck is alleen beschikbaar voor gebruikers van Workplace Advanced.
Als je iemand in een crisisgebeurtenis toevoegt aan Mensen die hulp bieden, wordt die persoon weergegeven op de crisispagina. Werknemers die deel uitmaken van Mensen die hulp bieden, moeten in Veiligheidscheck worden toegevoegd als veiligheidsproviders om de crisisgebeurtenis te kunnen zien en beheren. Systeembeheerders gaan naar het administratiepanel en klikken op Veiligheidscheck om veiligheidsproviders toe te voegen.
Als een veiligheidsprovider actie onderneemt op een crisisgebeurtenis, wordt hij/zij automatisch toegevoegd als iemand die hulp biedt bij de crisisgebeurtenis.
Meer informatie over crisiscommunicatie.
Was deze informatie nuttig?
Veiligheidscheck is beschikbaar voor gebruikers van Workplace Advanced. Dit artikel is alleen van toepassing op beheerders.
Als je een Veiligheidscheck-crisisgebeurtenis wilt beëindigen, klik je op de crisisgebeurtenispagina op Crisisgebeurtenis beëindigen. Je kunt een crisis op elk gewenst moment opnieuw openen door op een crisisgebeurtenis te klikken en vervolgens te klikken op Crisis heropenen.
Opmerking: zelfs als een veiligheidscheck is beëindigd, kunnen werknemers op elk gewenst moment antwoorden op meldingen. Je kunt geen nieuwe meldingen sturen, tenzij de crisis opnieuw is geopend.
Was deze informatie nuttig?
Meldingen
Veiligheidscheck is alleen beschikbaar voor gebruikers van Workplace Advanced
Ja. Veiligheidscheck moet worden gebruikt in crisissituaties, dus deze meldingstypen worden verzonden ongeacht de instellingen voor e-mailmeldingen of voor Niet storen van de Workplace-gebruiker.
Was deze informatie nuttig?
Veiligheidscheck is alleen beschikbaar voor gebruikers van Workplace Advanced
Je kunt op de volgende manieren contact opnemen met mensen:
 1. Workplace-meldingen (deze worden bovenaan het nieuwsoverzicht weergegeven op internet en mobiel en via meldingen)
 2. Work Chat-bot (deze stuurt een chatbericht naar gebruikers)
 3. E-mail (er worden e-mails naar gebruikers gestuurd via het e-mailadres in hun profiel)
Je kunt een veiligheidscheck via één of meerdere meldingskanalen versturen. Wanneer je klikt op Veiligheidscheck versturen, kun je één meldingskanaal tegelijk selecteren. Herhaal het proces om meldingen via meer dan één kanaal te versturen.
Een gebruiker hoeft alleen maar te antwoorden op één meldingstype om te worden gemarkeerd als Ik ben veilig of Ik heb hulp nodig.
Was deze informatie nuttig?
Veiligheidscheck is alleen beschikbaar voor gebruikers van Workplace Advanced
Als je nog een veiligheidscheck wilt versturen naar iemand die nog niet heeft geantwoord, filter je de status van de crisisgebeurtenis op Nog geen reactie en volg je daarna de stappen om een veiligheidscheck te versturen. Je kunt een onbeperkt aantal meldingen naar mensen sturen.
Was deze informatie nuttig?
Meer informatie over Veiligheidscheck
Veiligheidscheck voor Workplace is alleen beschikbaar voor gebruikers van Workplace Advanced
Veiligheidscheck voor Workplace is volledig gescheiden van Veiligheidscheck voor Facebook.
Met Veiligheidscheck voor Workplace kan een aangewezen team van veiligheidsproviders veiligheidschecks maken, versturen en beheren voor de werknemers van de organisatie wanneer er een crisis is geïdentificeerd. Alleen veiligheidsproviders kunnen antwoorden aan Veiligheidscheck voor Workplace zien en beheren.
Veiligheidscheck voor Facebook wordt geactiveerd door de Facebook-community en antwoorden op veiligheidschecks worden gedeeld met Facebook-vrienden.
Was deze informatie nuttig?
Veiligheidscheck is beschikbaar voor gebruikers van Workplace Advanced. Dit artikel is alleen van toepassing op beheerders.
Iemand kan op twee manieren antwoorden op een veiligheidscheck: Ik ben veilig of Ik heb hulp nodig. Antwoorden worden in realtime bijgewerkt in de kolom Status van de crisisgebeurtenispagina. Je kunt deze pagina filteren op basis van het reactietype.
Elk lid van het veiligheidsteam voor de betreffende crisis ontvangt een automatische e-mailmelding over mensen die hebben aangegeven hulp nodig te hebben. Dit kan dus niet aan je aandacht ontsnappen. Systeembeheerders kunnen ook een aangepast e-mailadres voor deze e-mails instellen op de instellingenpagina via Administratiepanel > Veiligheidscheck.
Als iemand aangeeft hulp nodig te hebben, kun je klikken op het chatpictogram naast zijn/haar naam om rechtstreeks via chat contact op te nemen of je kunt contact opnemen via een andere communicatiemethode.
Was deze informatie nuttig?
Veiligheidscheck is alleen beschikbaar voor gebruikers van Workplace Advanced.
Wanneer je een crisisgebeurtenis maakt, heb je de optie om een oefening, test of een echte crisisgebeurtenis te maken. We raden aan om tests te maken zodat je kunt testen of de veiligheidscheck goed werkt.
Oefeningen kunnen worden gebruikt voor het uitvoeren van gesimuleerde crisisoefeningen die meldingen en berichten demonstreren en die aansporen tot het gebruik van effectieve methoden op het gebied van veiligheid voor je bedrijf.
Als je een echte crisisgebeurtenis maakt in Veiligheidscheck, worden alle geselecteerde werknemers op de hoogte gesteld van een mogelijke crisisgebeurtenis in hun gebied. Maak deze gebeurtenissen alleen als er een daadwerkelijke crisis plaatsvindt.
In meldingen die naar werknemers worden gestuurd, wordt duidelijk aangegeven of het om een oefening of test gaat.
Meer informatie over crisiscommunicatie.
Was deze informatie nuttig?
Problemen oplossen
Veiligheidscheck is alleen beschikbaar voor gebruikers van Workplace Advanced
Nadat je mensen naar Veiligheidscheck hebt geïmporteerd, krijg je een resultatenpagina te zien met het aantal geïmporteerde, niet-geïmporteerde en dubbele werknemers.
Op het foutscherm kun je de lijst met mislukte imports downloaden en ze opnieuw proberen te importeren. De meestvoorkomende problemen bij het importeren van werknemers zijn het opgeven van ongeldige werknemer-ID's of e-mailadressen die niet overeenkomen met gebruikers in je community. Als de ID's of e-mailadressen juist lijken te zijn en je de werknemers na meerdere pogingen niet kunt importeren, neem dan contact op met Workplace-ondersteuning.
Was deze informatie nuttig?