Netwerkconfiguratie

Als je wilt zorgen dat iedereen in je organisatie Workplace effectief kan gebruiken, moet je mogelijk je netwerk configureren om bepaalde domeinen en IP-bereiken toe te staan. Meer informatie over netwerkconfiguratie vind je in Hulpbronnen voor klanten.

Je kunt toegang tot Facebook niet blokkeren, omdat Workplace is gebouwd op dezelfde technologie als waarop Facebook is gebouwd. Domeinbeperkingen die netwerktoegang tot Facebook voorkomen, zijn ook van invloed op Workplace.
Was deze informatie nuttig?
Je moet controleren of alle verkeer naar de volgende domeinen (inclusief alle subdomeinen) en poorten is gedeblokkeerd en is ingeschakeld voor je bedrijfsnetwerken om Workplace op de juiste manier te laten werken:
  • .workplace.com 80/443
  • .facebook.com 80/443
  • .akamaihd.net 80/443
  • .fbcdn.net 80/443
  • .fb.me 80/443
  • .fbsbx.com 80/443
Opmerking: de door Workplace gebruikte domeinen kunnen worden gewijzigd. Deze lijst is dus niet volledig. Het selectief blokkeren van Facebook-domeinen wordt officieel niet ondersteund door Workplace. Daarom worden deze domeinen uitsluitend ter referentie vermeld.
Was deze informatie nuttig?
Als je meer controle wilt over toegang tot Workplace op een bedrijfsnetwerk, kun je ervoor kiezen de IP-reeksen van Facebook-webservers, vanaf waar Workplace wordt uitgevoerd, op de lijst met toegestane entiteiten te zetten.
Het nummer van het autonome systeem (AS) van Facebook, AS32934, kan worden gebruikt om een nauwkeurige en bijwerkte lijst van IP-adressen van Facebook-webservers op te halen. Bijvoorbeeld:
whois -h whois.radb.net — '-i origin AS32934' | grep ^route
Was deze informatie nuttig?