Netwerkconfiguratie

Als je wilt zorgen dat iedereen binnen je organisatie Workplace effectief kan gebruiken, moet je mogelijk je netwerk configureren om bepaalde domeinen en IP-bereiken toe te staan. Meer informatie over netwerkconfiguratie vind je in het Informatiecentrum voor klanten.