Groepsbeheer

Beheer je groep om beter te kunnen samenwerken met je collega's. Ontdek hoe je een collega beheerder maakt van je groep of ontdek je groepsstatistieken op Workplace.

Je moet groepsbeheerder zijn om een bericht vast te zetten.
Een bericht vastzetten in een groep:
 1. Zoek in de groep naar het bericht dat je wilt vastzetten
 2. Klik op en selecteer Bericht vastzetten
 3. Opmerking: als je bericht al boven aan de groep is vastgezet, wordt je gevraagd of je het bericht wilt losmaken.
Was deze informatie nuttig?
Als je beheerder bent van een groep, kun je de groep archiveren in plaats van deze te verwijderen. Als een groep is gearchiveerd, wordt dit duidelijk aangegeven bovenaan de groep en kunnen er geen nieuwe mensen lid worden van de groep. Je kunt het archiveren van een groep ongedaan maken door deze op elk gewenst moment uit het archief te verwijderen.
Een groep archiveren
Een groep archiveren:
 1. Ga naar de groep die je wilt archiveren en klik op onder de omslagfoto. Klik op en vervolgens op Beheerdersopties als je bent overgegaan op het nieuwe interfaceontwerp van Workplace.
 2. Selecteer Groep archiveren.
 3. Klik op Bevestigen.
Wanneer je een groep archiveert, kunnen de leden de groep wel nog bezoeken, maar geen mensen meer toevoegen, geen berichten meer maken, niets meer leuk vinden en geen opmerkingen meer plaatsen.
Een groep uit het archief verwijderen
Een groep uit het archief verwijderen:
 1. Ga naar de groep die je wilt archiveren en klik op onder de omslagfoto. Klik op en vervolgens op Beheerdersopties als je bent overgegaan op het nieuwe interfaceontwerp van Workplace.
 2. Selecteer Groep uit archief verwijderen.
 3. Klik op Bevestigen.
Je kunt ook klikken op de knop Uit archief verwijderen onder de banner die bovenaan een gearchiveerde groep wordt weergegeven.
Wanneer je een groep uit het archief verwijdert, kunnen alle beheerders, moderators en leden in de groep berichten maken, berichten leuk vinden, opmerkingen plaatsen en meer.
Was deze informatie nuttig?
Coworkers on Workplace often use a mix of chat and Teams & Projects groups to collaborate. We want to make the experience of moving between chat and posts as seamless as possible. We've redesigned the Teams & Projects group type so a chat is automatically synced with it. Chat and group members stay in sync as people join and leave so that conversations can move easily between the 2. The ability to chat in real time within these groups will make it even easier for teams to work together, by providing a simple way for coworkers to stay in touch throughout the day.
Some changes have been made to the Teams & Projects group type to allow for the change:
 • The group can have up to 250 members.
 • The group and chat will have the same synced members, name and cover photo.
 • There are no group moderators, only group admins.
 • Teams & Projects groups don't allow for automated group membership like “Add Teams to Groups”.
 • To link a chat to a group, a group admin can go to the Group Settings page.
What will happen to my existing Teams & Projects groups?
If you have a Teams & Projects group that meets the criteria above already, there will be no change. We're migrating all other existing Teams & Projects groups to Discussion Groups and chats will be unlinked. Unlinked chats will still exist, they just won't be attached to the group.
How will I know which groups are impacted?
If any groups that you are an admin of are impacted you will:
 1. Receive an email with a list of all impacted groups.
 2. See a notice on the top of every impacted group allowing you to Manage Settings or Unlink Chat.
If no action is taken, impacted Teams & Projects groups will move to a discussion group and chat will be unlinked. A new notice will be shown at the top of every unlinked group, allowing admins to relink chat.
Was deze informatie nuttig?
We hebben koop- en verkoopgroepen verwijderd om je Workplace-ervaring te verbeteren.
Voor bestaande koop- en verkoopgroepen:
 • Alle koop- en verkoopgroepen worden sociale groepen.
 • Alle berichten van koop- en verkoopgroepen blijven zichtbaar.
 • Er kunnen geen nieuwe berichten voor koop- en verkoopgroepen worden gemaakt.
Was deze informatie nuttig?
Leden
Als groepsbeheerder kun je aangeven dat je nieuwe leden eerst wilt goedkeuren.
De functie Goedkeuring lidmaatschap inschakelen:
 1. Klik onder de omslagfoto van je groep op en selecteer Beheerdersopties > Groepsinstellingen.
 2. Selecteer naast Goedkeuring lidmaatschap de optie Alleen beheerders en moderators.
 3. Klik onderaan op Opslaan.
Als je een groepsbeheerder bent, kun je ook tijd besparen door lidmaatschapsverzoeken van mensen die al lid zijn van je andere groepen automatisch goed te keuren.
De functie Automatische goedkeuring lidmaatschap inschakelen:
 1. Klik onder de omslagfoto van je groep op en selecteer Beheerdersopties > Groepsinstellingen.
 2. Scrol omlaag naar Automatische goedkeuring lidmaatschappen en klik op Groepen selecteren.
 3. Selecteer de groep(en) door te klikken op Toevoegen.
 4. Klik op Klaar.
Opmerking: je kunt groepen verwijderen voor automatische lidmaatschapsgoedkeuring door te klikken op Beheren en vervolgens op Verwijderen.
Was deze informatie nuttig?
Je kunt collega's een voor een toevoegen aan een groep of een lijst met collega's importeren.
Een collega toevoegen aan een groep:
 1. Klik vanuit de groep op .
 2. Klik op Leden toevoegen.
 3. Typ de namen van de collega's die je wilt toevoegen en klik vervolgens op Toevoegen aan groep.
Een lijst met collega's importeren in een groep:
 1. Klik vanuit de groep op Importeren aan de rechterkant.
 2. Klik op Bestand importeren en selecteer het bestand dat je wilt uploaden.
 3. Klik op Openen.
 4. Neem de lijst met collega's door en klik op Iedereen uitnodigen.
Opmerking: klik op Sjabloonbestand downloaden nadat je op Importeren hebt geklikt om een nieuw bestand te maken. Je kunt maximaal 10.000 collega's tegelijkertijd uitnodigen.
Onthoud dat je ook collega's aan een groep kunt toevoegen door ze een uitnodigingslink te sturen. Dit doe je door de link te kopiëren onder het gedeelte Een uitnodigingslink delen aan de rechterkant van de groep en deze te delen met je collega's.
Nadat je collega's hebt toegevoegd aan de groep, kunnen zij de berichten in de groep zien en erop reageren.
Groepen met gesynchroniseerde chat
Als je groep een gesynchroniseerde chat bevat, kun je niet meer dan 250 leden toevoegen.
Was deze informatie nuttig?
Je moet een beheerder van de groep zijn om collega's uit een groep te verwijderen.
Een collega uit een groep verwijderen:
 1. Klik in de groep op Leden.
 2. Klik op naast de collega die je wilt verwijderen.
 3. Klik op Verwijderen uit groep en bevestig je selectie.
Was deze informatie nuttig?
Een team toevoegen aan een groep:
 1. Klik bovenaan de groep op .
 2. Klik op Beheerdersopties > Groepsinstellingen.
 3. Scrol omlaag naar Teams toevoegen aan groep en voeg vervolgens een manager toe om zijn of haar directe team toe te voegen aan de groep.
Opmerking: nieuwe teamleden worden automatisch toegevoegd. Als een teamlid een ander team beheert, wordt dat team niet uitgenodigd voor de groep.
Was deze informatie nuttig?
Groepsbeheerders kunnen bepalen wie berichten in een groep kan plaatsen en of berichten afzonderlijk moeten worden goedgekeurd door een beheerder of moderator.
Toestemmingen voor het plaatsen van berichten kunnen worden verleend aan:
 • Uitsluitend groepsbeheerders.
 • Alle groepsleden.
 • Iedereen in je organisatie, zelfs als iemand geen lid is van je groep.
Als je wilt dat iemand berichten kan plaatsen in je groep zonder dat diegene lid hoeft te zijn van de groep, moet het een openbare groep zijn.
Toestemmingen voor het plaatsen van berichten wijzigen voor je groep
Toestemmingen voor het plaatsen van berichten wijzigen voor je groep:
 1. Klik op onder de omslagfoto van de groep.
 2. Klik op Beheerdersopties.
 3. Klik op Groepsinstellingen.
 4. Selecteer onder Toestemmingen voor berichten plaatsen de optie Iedereen binnen [jouw Workplace], Iedereen in de groep of Alleen beheerders.
Goedkeuring van een beheerder of moderator vereisen voor alle nieuwe berichten
Instellen dat alle nieuwe berichten moeten worden goedgekeurd voordat deze zichtbaar zijn voor andere groepsleden:
 1. Klik op onder de omslagfoto van de groep.
 2. Klik op Beheerdersopties.
 3. Klik op Groepsinstellingen.
 4. Schakel het selectievakje naast Bericht goedkeuren in.
Was deze informatie nuttig?
Je kunt regels voor automatisch lidmaatschap maken, zodat mensen met specifieke profielvelden gemakkelijk aan je groep kunnen worden toegevoegd. Je moet een groepsbeheerder zijn om leden te kunnen toevoegen door middel van automatisch lidmaatschap.
Regels voor automatisch lidmaatschap toevoegen vanaf je computer:
 1. Klik op de pagina van je groep aan de rechterkant op .
 2. Selecteer Beheerdersopties en kik op Groepsinstellingen.
 3. Selecteer Automatisch lidmaatschap om regels toe te voegen voor de profielen die je automatisch toegang wilt geven tot je groep.
Je kunt uit de volgende profielgegevens kiezen:
 • Afdeling
 • Functietitel
 • Locatie
 • Manager
 • Startdatum
 • Divisie
 • Organisatie
Zodra je op Opslaan klikt voor de regels voor automatisch lidmaatschap, worden leden toegevoegd aan de groep. Als profielen worden bijgewerkt, waardoor ze ook voldoen aan de vereisten die door de groepsbeheerder in de regels zijn ingesteld, worden deze leden ook toegevoegd.
Als systeembeheerders automatisch lidmaatschap niet willen inschakelen voor hun organisatie, kunnen ze deze functie uitschakelen via het Administratiepanel > Instellingen > Bedrijfsinstellingen > Automatisch lidmaatschap. Als je de functie wilt uitschakelen, schakel je het selectievakje uit naast Automatisch lidmaatschap
Opmerking: Als leden eenmaal in de groep zitten, kunnen zij er niet uit worden verwijderd als ze niet langer voldoen aan de vereisten voor automatisch lidmaatschap.
Was deze informatie nuttig?
Bestanden en foto's
Een bestand toevoegen aan je chatbericht op Workplace als je bent aangemeld op een computer:
 1. Klik op onderaan de chat.
 2. Klik op .
 3. Kies het bestand dat je wilt versturen.
 4. Maak je chatbericht af en druk op Enter om het chatbericht te versturen.
Wanneer je een link naar een website in je chatbericht opneemt (bijvoorbeeld een video of artikel), wordt een voorbeeld van de link aan het gesprek toegevoegd. Als het voorbeeld wordt weergegeven, kun je de link verwijderen om alleen het voorbeeld te versturen.
Was deze informatie nuttig?
Alle foto's, video's en bestanden die zijn gedeeld in een Workplace-chatgesprek bekijken op je computer:
 1. Navigeer rechts van de chat naar Gedeeld.
 2. Hier kun je alle media en bestanden bekijken die zijn gedeeld in de chat.
Was deze informatie nuttig?
Rollen
Er zijn twee rollen beschikbaar voor personen die groepen in Workplace beheren: beheerder en moderator.
In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de rollen en wat je ermee kunt doen:
BeheerderModerator
Een ander lid beheerder of moderator maken
Een beheerder of moderator verwijderen
Groepsinstellingen beheren (zoals de naam van de groep, de omslagfoto of privacyinstellingen wijzigen)
Lidmaatschapsverzoeken goedkeuren of afwijzen
Berichten in de groep goedkeuren of afwijzen
Berichten en reacties op berichten verwijderen
Mensen uit de groep verwijderen of blokkeren
Een bericht vastmaken of losmaken
Was deze informatie nuttig?
Je kunt een collega beheerder van een groep maken als deze persoon al lid is van de groep. Je moet een beheerder van de groep zijn om andere leden aan te wijzen als beheerder.
Een collega beheerder van een groep maken:
 1. Klik in de groep op Leden.
 2. Klik op naast de collega die je beheerder wilt maken.
 3. Klik op Beheerder maken en bevestig je selectie.
Opmerking: als je een collega beheerder maakt van een groep, kan deze persoon de groepsinstellingen bewerken, leden verwijderen en andere leden beheerder maken.
Was deze informatie nuttig?
Je moet een beheerder van de groep zijn om andere beheerders te verwijderen.
Een beheerder van een groep verwijderen:
 1. Klik in de groep op Leden.
 2. Klik op naast de beheerder die je wilt verwijderen.
 3. Klik op Verwijderen als beheerder en bevestig je selectie.
Was deze informatie nuttig?
Statistieken
Alleen groepsbeheerders kunnen groepsstatistieken bekijken en downloaden. Moderators en andere groepsleden kunnen groepsstatistieken niet zien. Je kunt groepsstatistieken alleen downloaden als je vanaf je computer bent aangemeld bij Workplace.
Groepsstatistieken zijn voor alle groepen beschikbaar.
Als je groepsstatistieken wilt bekijken, klik je op Meer onder de omslagfoto van je groep en vervolgens op Groepsstatistieken.
Groepsstatistieken downloaden:
 1. Klik in Groepsstatistieken op Details exporteren.
 2. Selecteer in het pop-upvenster welke groepsgegevens je wilt downloaden.
 3. Selecteer het datumbereik van het rapport dat je wilt maken.
 4. Klik op Downloaden als je het rapport wilt exporteren.
De beheerder kan de volgende groepsgegevens exporteren:
 • Groei (totaalaantal leden, actieve leden, lidmaatschapsverzoeken).
 • Betrokkenheid (berichten, opmerkingen, reacties, populaire dagen, populaire tijden en populairste berichten).
 • Leden (topbijdragers: bijdragersscore wordt berekend door de betrokkenheid, berichten, opmerkingen, reacties en gemaakte bestanden van leden te meten).
Opmerking: zorg ervoor dat je het juiste datumbereik selecteert om te exporteren. Je kunt ook kiezen in welke Excel-bestandsindeling je het rapport wilt ontvangen. (.xls of .csv).
Hoe ver terug gaan de gegevens van groepsstatistieken?
Je kunt gegevens van groepsstatistieken tot één jaar terug bekijken. Als de groep minder dan één jaar geleden is gemaakt, kun je gegevens tot die datum bekijken.
Bij elke grafiek en tabel staat de betreffende periode vermeld.
Houd er rekening mee dat de tijd die je in de rapporten van Groepsstatistieken te zien krijgt, is gebaseerd op de tijdzone van de gebruiker die het rapport van Groepsstatistieken bekijkt.
Wat is een actief lid?
Actieve leden in Groepsstatistieken zijn groepsleden die in de vooraf geselecteerde periode groepsinhoud hebben bekeken, geplaatst, er een opmerking bij hebben geplaatst of erop hebben gereageerd.
Was deze informatie nuttig?
Problemen oplossen
If your group includes a linked chat, you will not be able to add more than 250 members.
To remove a linked chat from your group:
 1. From your Workplace homepage, go to the group you would like to remove a linked chat from. You can find it by searching for the group's name in the left panel.
 2. Click at the top of your group, and then click Admin options.
 3. Click the next to Chat.
 4. Click Remove Chat and confirm by clicking Unlink.
Once you have removed the linked chat, you will once again be able to add members to your group. Chat participants will still be able to find and use the previously linked group chat.
Was deze informatie nuttig?