Factureren

De kosten van Workplace zijn afhankelijk van het aantal betalende gebruikers dat actief is in je Workplace-community. Lees meer informatie over onze definitie van een actieve gebruiker, het betalen van je eerste factuur en betalingsbescherming.

Betalende gebruikers
Een factureerbare gebruiker is iemand die beschikt over een Workplace-account dat een volledige kalendermaand, vanaf de 1e van de maand tot de laatste dag van de maand, actief is.
Accounts die binnen een kalendermaand worden gemaakt of beëindigd zijn niet factureerbaar.
Opmerking: een account dat na de 1e van de maand is gemaakt is niet factureerbaar tot het account een volledige kalendermaand actief is geweest.
Was deze informatie nuttig?
Een actieve gebruiker per maand is een gebruiker die een van de volgende acties heeft uitgevoerd in de afgelopen 30 dagen:
 • Heeft Workplace bezocht via onze website of een mobiel apparaat
 • Heeft zich aangemeld bij Workplace
 • Heeft meldingen van Workplace of de Workplace-app bekeken
 • Heeft onze Work Chat-app gebruikt
Was deze informatie nuttig?
On Workplace Advanced and Enterprise, you pay for the number of people who have been invited to claim their Workplace account (including those who have gone on to claim their accounts).
You can provision an unlimited number of people to Workplace. A user becomes a billable person only once they've been invited to sign up for their Workplace account.
Was deze informatie nuttig?
Eerstelijn-werknemers zijn mensen die als primaire taak hebben rechtstreeks met klanten of het algemene publiek te werken door diensten te verlenen, producten te ondersteunen of te verkopen. Het kan ook gaan om werknemers die rechtstreeks betrokken zijn bij de productie en distributie van producten.
Om in aanmerking te komen voor een eerstelijnsplan op Workplace, moet een werknemer in 1 of meer van deze categorieën vallen:
- Werknemer werkt 50% van de tijd of meer niet achter een bureau.
- Werknemer wordt per uur betaald.
- Werknemer heeft geen e-mailadres.
De werknemer moet OOK voldoen aan een van deze functieomschrijvingen:
- Customer-faling werknemer (winkelvloer, receptionist, verkoopmedewerker enzovoort) op elk niveau inclusief management.
- Backstage werknemer (magazijn, koerier enzovoort) op elk niveau inclusief management.
- Werknemer van nutsbedrijf of openbare diensten (politieagent, medewerker van afvalbeheer, kabelmonteur, medewerker van waterbeheer) op elk niveau inclusief management.
- Medisch personeel (verpleging, arts, faciliteiten) op elk niveau inclusief management.
Was deze informatie nuttig?
Dit artikel is alleen van toepassing op Workplace Advanced-beheerders
Meld je aan op je computer om een lijst met factureerbare actieve gebruikers per maand te exporteren.
 1. Klik linksboven in je profiel op Administratiepanel.
 2. Klik op Betalingen en vervolgens aan de rechterkant op > .
 3. Klik op Gefactureerde gebruikers exporteren.
Was deze informatie nuttig?
Nee, je hoeft niet te betalen. Als je iemand uitnodigt voor een groep met meerdere bedrijven waarvan het bedrijf Workplace nog niet gebruikt, dan wordt een gratis proefperiode voor Workplace Advanced van 30 dagen opgezet voor dit bedrijf.
Als de persoon die je uitnodigt voor een groep met meerdere bedrijven, werkt bij een bedrijf dat Workplace Advanced al gebruikt, worden ook geen kosten in rekening gebracht.
Was deze informatie nuttig?
Betalingen en facturen
Dit artikel is alleen van toepassing op Workplace Advanced-beheerders.
Workplace-klanten kunnen een proefperiode van 30 dagen proberen. Zodra die proefperiode is beëindigd, begint de factuurcyclus op de eerste dag van de eerstvolgende kalendermaand. Er wordt aan het einde van die maand een factuur gegenereerd op basis van het aantal actieve gebruikers voor die maand. De dagen die tussen het einde van de proefperiode en de eerste dag van de eerstvolgende maand vallen, worden niet in rekening gebracht.
Als je gratis proefperiode bijvoorbeeld op 18 oktober eindigt, wordt de periode van 19 t/m 31 oktober niet in rekening gebracht. De factureringscyclus start in dat geval op 1 november.
Was deze informatie nuttig?
Dit artikel is alleen van toepassing op Workplace Premium-beheerders. Je moet je Administratiepanel op een computer openen om je factuuroverzicht van Workplace Premium weer te geven.
Je factuuroverzicht weergeven:
Klik rechtsboven in je Workplace-profiel op Administratiepanel, selecteer vervolgens Betalingsgegevens.
Onthoud dat de munteenheid voor facturen USD is. Alle prijzen zijn exclusief toepasselijke belastingen. Ga naar facebook.com/workplace/pricing voor de recentste informatie over prijzen.
Was deze informatie nuttig?
Dit artikel is alleen van toepassing op Workplace Advanced-beheerders. Ga op een computer naar het Administratiepanel om facturering via creditcard in te stellen.
Als je facturering via creditcard wilt instellen, klik je linksboven in je Workplace-profiel op Administratiepanel, selecteer je Betalingen en voeg je je betalingsgegevens toe.
Betalingsmethoden
We bieden ondersteuning voor Amex (behalve in Brazilië), Visa, Discover en MasterCard.
Onthoud dat de munteenheid voor facturen USD is. Alle prijzen zijn exclusief toepasselijke belastingen. Ga naar facebook.com/workplace/pricing voor de recentste informatie over prijzen.
Was deze informatie nuttig?
Dit artikel is alleen van toepassing op Workplace Advanced-beheerders.
Bedrijven met meer dan $ 5000 aan maandelijkse kosten komen in aanmerking voor facturen in plaats van betaling via creditcard. Je Workplace-accountmanager helpt je bij het instellen van je account voor facturen.
Was deze informatie nuttig?
Dit artikel is alleen van toepassing op Workplace Advanced-beheerders.
Factuurbedragen zijn doorgaans lager dan wat je ziet in het gedeelte Rapporten in het Administratiepanel. Voor factureringsdoeleinden is een actieve gebruiker per maand iemand die een Workplace-account had op de eerste dag van de maand en die zich gedurende die maand heeft aangemeld en zijn of haar Workplace-community heeft bezocht of het Administratiepanel of Work Chat heeft gebruikt. (Een pushmelding die je op een mobiel apparaat of per e-mail ontvangt, telt hierbij niet mee).
Was deze informatie nuttig?
Een PO-nummer toevoegen aan je facturen:
 1. Klik linksboven in Workplace op Administratiepanel.
 2. Klik op Betalingen en vervolgens op Bedrijfsgegevens.
 3. Voer de gegevens van het PO-nummer in het aangegeven veld in.
Opmerking: als je community al is ingesteld voor facturering, zie je een plek waar je het PO-nummer kunt toevoegen wanneer je je factuur opent.
Was deze informatie nuttig?
Workplace voor goede doelen
Facebook gebruikt TechSoup om te verifiëren of een organisatie die zich heeft aangemeld voor Workplace voor goede doelen een ngo is met een geldige status als non-profit.
Organisaties die een aanvraag indienen moeten zijn geregistreerd bij een lokale TechSoup-partner en moeten anders in aanmerking komen voor deelname aan Workplace voor goede doelen om gratis toegang te krijgen tot Workplace Advanced. Houd er rekening mee dat bepaalde typen organisaties zijn uitgesloten van deelname aan Workplace voor goede doelen, zoals hier beschreven.
Registreren voor Workplace voor goede doelen:
 1. Ga naar TechSoup om een validatietoken op te halen. TechSoup-validatietokens zijn unieke codes die beschikbaar zijn voor non-profits die door TechSoup zijn gevalideerd. Een validatietoken is een reeks letters en cijfers die normaal gesproken eindigt met een deel van de naam van de organisatie. Dit is een voorbeeld: 123a4567@MyOrgName.
 2. Bezoek Workplace voor goede doelen onder Betalingen in je Workplace-administratiepanel en klik op Je TechSoup-token toevoegen.
 3. Als je in aanmerking komt voor Workplace voor goede doelen, ontvang je een bericht dat je status is geverifieerd.
Je kunt ook naar Workplace voor goede doelen gaan voor meer informatie en om je aan te melden voor het programma.
Facebook bepaalt naar eigen oordeel de kwalificatie van een organisatie voor Workplace voor goede doelen en behoudt zich het recht voor om de aanmelding of deelname van een organisatie op elk gewenst moment en om welke reden ook te verlenen of te weigeren. Facebook kan de geschiktheidsrichtlijnen voor Workplace voor goede doelen op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving aanvullen of wijzigen. Als een organisatie door een wijziging in het Facebook-beleid of door een wijziging van de status van de organisatie niet meer in aanmerking komt voor Workplace voor goede doelen, zal Facebook de organisatie hiervan ten minste drie maanden van tevoren in kennis stellen. Na een dergelijke kennisgeving zijn voor de organisatie de standaardtarieven van toepassing op de toegang en het gebruik van Workplace.
Was deze informatie nuttig?
Workplace voor goede doelen biedt niet-overheidsorganisaties die in aanmerking komen gratis toegang tot Workplace Advanced. Ga voor meer informatie naar Workplace voor goede doelen.

Wie komt in aanmerking?
Op verzoek, na verificatie en met schriftelijke toestemming kan Facebook gratis toegang bieden tot Workplace Advanced aan niet-overheidsorganisaties met een geldige non-profitstatus, zoals geverifieerd door onze partner TechSoup of een van zijn lokale partners.
De volgende organisaties komen echter niet in aanmerking voor Workplace voor goede doelen, ongeacht hun non-profitstatus:
 • organisaties die zich bezighouden met (collectieve) zorgverzekeringen.
 • scholen, universiteiten en andere academische instituten, waaronder schooldistricten en sportverenigingen, en organisaties die educatieve services aanbieden.
 • overheidsentiteiten, -bureaus of -organisaties.
 • wetgevende en politiek actieve organisaties (waaronder belangenbehartiging).
 • kerken en andere religieuze organisaties.
 • professionele sportcompetities.
 • kredietverenigingen en andere gezamenlijke organisaties.
Organisaties die in aanmerking komen voor Workplace voor goede doelen, mogen alleen gebruikersaccounts maken voor hun directe werknemers, opdrachtnemers en vrijwilligers. In het geval dat een in aanmerking komende organisatie gebruikersaccounts maakt voor iemand anders, behoudt Facebook zich het recht voor om de organisatie de standaardtarieven voor dergelijke gebruikersaccounts in rekening te brengen.
Facebook bepaalt naar eigen oordeel de kwalificatie van een organisatie voor Workplace voor goede doelen en behoudt zich het recht voor om de aanmelding of deelname van een organisatie op elk gewenst moment en om welke reden ook te verlenen of te weigeren. Facebook kan de geschiktheidsrichtlijnen voor Workplace voor goede doelen op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving aanvullen of wijzigen.
Als een organisatie door een wijziging in het Facebook-beleid of door een wijziging van de status van de organisatie niet meer in aanmerking komt voor Workplace voor goede doelen, zal Facebook de organisatie hiervan ten minste 3 maanden van tevoren in kennis stellen. Na een dergelijke kennisgeving zijn voor de organisatie de standaardtarieven van toepassing op de toegang en het gebruik van Workplace.
Was deze informatie nuttig?