Domeinverificatie

Als je je e-maildomein verifieert, zorg je ervoor dat de juiste persoon de oorspronkelijke systeembeheerder wordt voor je community. Het kan ons ook helpen mensen te herkennen die tot je organisatie behoren wanneer ze zich voor het eerst registreren voor een Workplace-account. Je vindt meer informatie in het Informatiecentrum voor klanten.
Domeinbeheer
Lijsten met toegestane domeinen