Wat is een factureerbare gebruiker op Workplace?

Een factureerbare gebruiker is iemand die is uitgenodigd voor je Workplace. Een gebruiker wordt alleen een factureerbare persoon wanneer ze worden verplaatst van toegewezen (of in afwachting van uitnodiging) naar uitgenodigd. Je kunt een onbeperkt aantal mensen toewijzen aan Workplace zonder dat dit kosten met zich meebrengt.
Opmerking: Alle accounts die zijn uitgenodigd tijdens een kalendermaand kunnen die maand niet in rekening worden gebracht.
Was deze informatie nuttig?