Community-instellingen

Lees meer informatie over de instellingen die wijzigingen aanbrengen in je volledige Workplace-community. Ga naar het informatiecentrum voor klanten om meer te lezen over aanpassing van je Workplace-community.

Klik op je computer linksboven in Workplace op Administratiepanel. Je kunt op die manier de collega's, groepen en communitystatistieken bekijken en de voorkeuren van je community beheren.
Was deze informatie nuttig?
Dit artikel is alleen van toepassing op Workplace Advanced-beheerders
De functies in het administratiepanel zijn beperkt op je mobiele apparaat, maar er zijn verschillende hulpmiddelen beschikbaar die je optimaal kunt benutten. De volgende functionaliteit is beschikbaar voor beheerders op Workplace Advanced via het mobiele administratiepanel:
 • Workplace-activiteit in de afgelopen 7 dagen bekijken.
 • Personen toevoegen: voeg een nieuwe collega toe aan je community door het e-mailadres te verstrekken of deze persoon toe te voegen vanuit je contacten.
 • Rapporteren: ontvang statistieken over de groei van het aantal gebruikers, activiteit in groepen en de hoeveelheid Workplace-inhoud die je community de afgelopen 3 maanden heeft gegenereerd.
 • Mensen beheren: gebruik deze optie om gebruikers rechtstreeks vanuit de Workplace-app te deactiveren.
 • Belangrijke berichten: bekijk berichten die zijn gemarkeerd als belangrijk. Belangrijke groepsberichten hebben prioriteit in het nieuwsoverzicht en zorgen dat meldingen aan alle leden worden gestuurd.
 • Beheerders: controleer alle beheerders en breng wijzigingen aan in beheerdersniveaus voor elke beheerder. Meer informatie over de verschillende beheerdersrollen.
 • Gerapporteerde inhoud: beoordeel alle gerapporteerde inhoud en kies ervoor deze toe te staan of rechtstreeks te verwijderen vanuit de mobiele app.
Opmerking: alle beheerdersniveaus kunnen het administratiepanel op hun mobiele apparaat zien. Toegangsrollen zijn precies dezelfde als die op de webversie van het administratiepanel.
Was deze informatie nuttig?
Je moet een beheerder zijn en op een computer zijn aangemeld bij Workplace om de naam van je bedrijf te wijzigen.
De naam van je bedrijf wijzigen:
 1. Klik linksboven op Workplace op Administratiepanel.
 2. Klik op Instellingen.
 3. Klik op naast Bedrijfsnaam.
 4. Typ je nieuwe bedrijfsnaam en klik op Opslaan.
Was deze informatie nuttig?
Workplace-URL's volgen deze indeling: https://[company-name].workplace.com/. Beheerders kunnen het subdomein voor hun Workplace eens per 30 dagen wijzigen. Er is een minimumvereiste van 5 tekens voor subdomeinen.
Je subdomein wijzigen:
 1. Klik in het linkermenu van je nieuwsoverzicht op Administratiepanel.
 2. Klik op Instellingen.
 3. Klik naast Subdomein bedrijf op Wijzigen.
 4. Voer je nieuwe subdomein in en klik op Bijwerken.
 5. Bevestig je selectie.
Opmerking: door het wijzigen van je URL zullen links naar het oorspronkelijke adres, waaronder claimlinks en bladwijzers, niet meer werken.
Was deze informatie nuttig?
Houd rekening met het volgende als je een subdomein aanvraagt:
 • Je kunt geen subdomein claimen dat al door iemand anders wordt gebruikt.
 • Het subdomein mag uitsluitend alfanumerieke tekens bevatten (A-Z en 0-9). Koppeltekens (-) zijn ook toegestaan.
 • Het subdomein moet minstens 5 tekens lang zijn en mag geen algemene termen bevatten (bijvoorbeeld: automobielen.facebook.com).
 • Je moet een systeembeheerder zijn om een uniek subdomein aan te kunnen vragen.
 • Je subdomein moet voldoen aan het beleid ten aanzien van acceptabel gebruik van Workplace.
Houd er rekening mee dat alle links naar je vorige Workplace-community niet meer werken als we je subdomein wijzigen.
We behouden ons het recht voor je subdomein op elk moment te wijzigen als onze richtlijnen worden geschonden.
Was deze informatie nuttig?
Je moet op een computer zijn aangemeld bij Workplace om de link naar je beleid in te stellen of aan te passen.
Je kunt ervoor kiezen een link naar het beleid van je organisatie te hosten in het Workplace-menu Snelle hulp. De link naar je beleid instellen of bewerken:
 1. Schrijf of zoek het beleid dat je wilt weergeven aan je community.
 2. Host je beleid op een openbaar beschikbare URL.
 3. Ga naar Administratiepanel.
 4. Klik op Instellingen.
 5. Scrol omlaag naar Beleid en regels van bedrijf.
 6. Klik op naast URL voor beleid en voer de URL in waarop je beleid wordt gehost. Klik op Opslaan.
 7. Klik op naast Naam beleid en voer de naam in die voor je beleid moet worden weergegeven in het menu Snelle hulp. Klik op Opslaan.
Was deze informatie nuttig?
Systeembeheerders kunnen een set Workplace-regels maken en delen met hun collega's. Het delen van regels voor het gebruik van Workplace kan helpen om je community veilig te houden en respectvolle communicatie te stimuleren.
De Workplace-regels van je organisatie instellen:
 1. Klik op het Administratiepanel vanaf je Workplace-startpagina.
 2. Klik op Instellingen.
 3. Scrol omlaag naar Workplace-regels onder Beleid en regels van bedrijf.
 4. Klik op Toevoegen.
 5. Geef je regels een naam.
 6. Je lijst met regels begint standaard met één lege invoerregel. Klik op naast een bestaande regel om deze te bewerken of verwijderen.
 7. Klik op Workplace-regels toevoegen om nieuwe regels toe te voegen aan je lijst.
 8. Kies of je regels moeten worden weergegeven aan gebruikers als ze inhoud rapporteren.
 9. Klik als je klaar bent op Bijwerken om de regels beschikbaar te maken voor gebruikers in Snelle hulp.
Collega's hebben toegang tot je regels via het pictogram Snelle hulp linksonder in Workplace. Als je ervoor kiest de regels weer te geven wanneer gebruikers inhoud rapporteren, kunnen ze ook daar worden bekeken.
Na publicatie kun je je Workplace-regels delen met de volgende link: https://work.workplace.com/work/workplace_rules
Was deze informatie nuttig?
Je kunt de volgende opties voor vervolgkeuzemenu's toevoegen om profielvelden aan te passen:
 • Locatie
 • Afdeling
 • Divisie
 • Organisatie
Een set waarden toevoegen aan een vervolgkeuzemenu:
 1. Klik linksboven in Workplace op Administratiepanel.
 2. Klik op Instellingen en klik vervolgens op het tabblad Profielvelden.
 3. Klik op Waarden instellen naast de profielvelden die je wilt toevoegen.
 4. Je kunt waarden een voor een toevoegen of een lijst met meerdere waarden gescheiden door een puntkomma plakken.
 5. Klik op Opslaan.
Opmerking: als een profielveld al is ingevuld voordat er een lijst met waarden wordt ingesteld, wordt de invoer niet overschreven. Als een gebruiker zijn profiel echter bewerkt nadat er een lijst met waarden is ingesteld, moet de gebruiker een waarde uit de lijst kiezen.
Was deze informatie nuttig?
Je instellingen voor videodownloads bieden bescherming voor auteursrechtelijk beschermde en vertrouwelijke video's die zijn geüpload op Workplace. Bij deze functie wordt versleuteling gebruikt om video's te beschermen, zodat alleen mensen die zich hebben aangemeld bij Workplace via een ondersteunde browser deze video's in volledige kwaliteit kunnen bekijken. Mensen die niet-ondersteunde browsers gebruiken, krijgen de video te zien in een lager kwaliteitsniveau.
Ondersteunde browsers en apps:
 • Firefox
 • Chrome
 • Safari
 • Mobiele app van Workplace
 • Microsoft Edge (Chromium)
 • Opera
Niet-ondersteunde browsers:
 • Internet Explorer
De instellingen voor videodownloads inschakelen
Videorechtenbeheer voor je Workplace inschakelen:
 1. Klik in het linkermenu van je nieuwsoverzicht op Administratiepanel.
 2. Klik op Beveiliging.
 3. Klik op Meer en selecteer Videodownloads.
 4. Klik op de schakelaar naast Videodownloads.
 5. Klik op Wijzigingen opslaan.
Instellingen voor videodownloads aanpassen
Als je de instellingen voor videodownloads hebt ingeschakeld, kun je aanpassingen doen:
 1. Klik in het linkermenu van je nieuwsoverzicht op Administratiepanel.
 2. Klik op Beveiliging.
 3. Klik rechtsboven op Instellingen.
 4. Klik op de schakelaar naast Videodownloads beperken.
 5. Klik op Opslaan.
Hier kun je voorkomen dat je Workplace-video's worden gedownload. Wanneer de instelling Videodownloads is uitgeschakeld, kunnen mensen geen oude of nieuwe video's op hun apparaten downloaden vanaf Workplace. Wanneer deze instelling is ingeschakeld, zijn zowel oude als nieuwe video's beschikbaar om te downloaden.
Onthoud dat deze instelling alleen video's versleutelt als deze is ingeschakeld. De instelling versleutelt geen video's die zijn geplaatst voordat deze werd ingeschakeld. Wanneer je de functie uitschakelt nadat je deze hebt gebruikt, zullen alle video's die zijn versleuteld, versleuteld blijven.
Sommige doelgroepen toestaan om video's te downloaden
Beheerders kunnen sommige gebruikers de mogelijkheid geven om versleutelde video's te downloaden, zelfs als de rest van de Workplace dat niet kan. Selecteer onder Downloaden toestaanNiemand, Beheerders of Verzamelingen mensen.
Was deze informatie nuttig?
Er worden geen gegevens verwijderd van bestaande Workplace-accounts nadat je bent overgestapt op een ander abonnement. Alleen klanten van Workplace Advanced en Workplace Enterprise hebben toegang tot Workplace-API's om gegevens te verzamelen.
Was deze informatie nuttig?